15 januari 1999

Benoemingen en mutaties in verband met fusie

Vanaf maandag 18 januari a.s. zal het huidige hoofdkantoor van Vendex in Amsterdam fungeren als het nieuwe hoofdkantoor van Vendex KBB. Per diezelfde datum wordt ook de nieuwe concernorganisatie van kracht bestaande uit de volgende zes 'business units': de Bijenkorf, Hema, Vroom & Dreesmann, fashion speciaalzaken, non-fashion speciaalzaken en doe-het-zelf. In verband met de opzet van de nieuwe organisatiestructuur zal een aantal (interne) benoemingen en mutaties plaatsvinden.

De nieuwe business units fashion speciaalzaken en non-fashion speciaalzaken krijgen beide een tweehoofdige directie. Het voornemen is de heer J.R. Huisman (thans directievoorzitter van M&S Mode) te benoemen tot commercieel directeur en voorzitter van de directie van fashion speciaalzaken en de heer E.M. Spetter (thans lid van de groepsdirectie van Vendex Speciaalzaken Groep) tot commercieel directeur en voorzitter van de directie non-fashion speciaalzaken. De heer drs. W.C.A. van Esveld RA (thans concerncontroller van Vendex) wordt financieel directeur van fashion speciaalzaken en tevens waarnemend financieel directeur van non-fashion speciaalzaken. De directies van de overige business units worden gevormd door de bestaande directies van respectievelijk de Bijenkorf, Hema, Vroom & Dreesmann en Praxis Groep.

De voorzitters van de zes business units zullen samen met de hoofddirectie van Vendex KBB en de directeuren IT / logistiek, sociale zaken en vastgoed de groepsraad vormen. Deze raad is als volgt samengesteld: mr. J.M. Hessels en drs. P.E. Hamming (beiden hoofddirectie), J.C. Berger (de Bijenkorf), drs. J.E. Lagerweij (Hema), drs. J.F.C.M. van Nuenen (Vroom & Dreesmann), J.R. Huisman (fashion speciaalzaken), E.M. Spetter (non-fashion speciaalzaken), drs. A.A. Walter (doe-het-zelf), dr. P.M.A. Buuron RA (IT en logistiek), F.J.M. Gribnau (vastgoed) en G.J. Toussaint (sociale zaken).

Het is verder het voornemen de heer drs. D.J. Mok te benoemen tot directievoorzitter van M&S Mode als opvolger van de heer Huisman. De heer Mok is thans directeur M&S Mode. Tot directeur management services van M&S Mode is benoemd de heer drs. R.E.P. Hannen. De heer Hannen was financieel directeur bij Tricon Restaurants Benelux en Scandinavië.

Daarnaast hebben de volgende benoemingen plaatsgevonden:

Per 1 januari is benoemd tot lid van de directie van Hema mevrouw mr. C. L. Th. Veltman, voorheen voorzitter directie Prénatal. Zij is bij Prénatal per diezelfde datum opgevolgd door ir. J.W.J. Mestrom, tot dan toe directeur management services van Prénatal.

Eveneens per 1 januari is benoemd de heer drs. R.H.W. Rengers Hora Siccama RC tot corporate treasurer en manager investor relations van Vendex KBB. De heer Siccama volgt mr. E.H.M. Alofs op die per 18 januari in dienst treedt van Laurus N.V., de nieuwe onderneming die is ontstaan door de fusie van De Boer Unigro en Vendex Food Groep.

De heer drs. J.C. de Planque RA, thans stafdirecteur financiën & administratie van KBB, is per 18 januari benoemd tot stafdirecteur corporate control van Vendex KBB.

Deel: ' Benoemingen en mutaties in verband met fusie Vendex '
Lees ook