MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MIN BZ: BENOEMINGEN EN OVERPLAATSINGEN

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerp: Persbericht
Datum: 31 januari 2000
Nummer: 012/00

BENOEMINGEN EN OVERPLAATSINGEN

In het kader van de overplaatsingsronde voor de komende zomer zijn de volgende benoemingen en overplaatsingen voorzien:

mr E Kronenburg (thans plaatsvervangend EU-Coordinator Stabiliteitspact voor de Balkan te Brussel) wordt Directeur Europa;

dr Ph. de Heer (thans Algemeen Secretaris van Hare Majesteit de Koningin) wordt Directeur Azie en Oceanie;

jonkheer mr J.P de Savornin Lohman (thans plaatsvervangend Directeur van het Kabinet der Koningin) wordt directeur Kabinet en Protocol;

mr R.J.P.M van Dartel (thans directeur Europa) wordt plaatsvervangend directeur-generaal Regiobeleid;

dr C.G. van Honk (thans ambassaderaad te Boekarest) wordt consul-generaal te Dusseldorf;

mr T. Halff (thans Hoofd van de afdeling Juridische en Sociale Zaken van de directie Verenigde Naties) wordt consul-generaal te Karachi.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

voor meer gegevens:
Afdeling Persvoorlichting,
Directie Voorlichting en Communicatie (DVL/PE)
tel. (070) 348 41 89 (Frank de Bruin).


----
31 jan 00 16:53

Deel: ' Benoemingen en overplaatsingen bij Buitenlandse Zaken '
Lees ook