Gamma Holding N.V.

Benoemingen Gamma Holding

Na afloop van de op 23 april 2009 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. heeft de Raad van Commissarissen de heer L. van Reeuwijk (44) benoemd tot Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur. De heer Van Reeuwijk is sinds 2 augustus 2005 als Group Controller in dienst bij Gamma Holding.

Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer drs. J.F. van Duyne (67) herbenoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Van Duyne heeft reeds acht jaar, waarvan zeven jaar als voorzitter, in de Raad van Commissarissen van Gamma Holding zitting gehad.

Verder is overeenkomstig het rooster van aftreden tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer A. Wateler als lid van de Raad van Commissarissen afgetreden. Gezien het feit dat de heer Wateler niet voor herbenoeming beschikbaar is, is de Raad van Commissarissen voornemens om op een later tijdstip een nieuwe commissaris voor te dragen, teneinde in de door het vertrek van de heer Wateler ontstane vacature te voorzien.

Raad van Bestuur Gamma Holding N.V.

Helmond, 24 april 2009


Zoekwoorden:

Deel: ' Benoemingen Gamma Holding '


Lees ook