Erasmus Universiteit Rotterdam

9 december 1999

Benoemingen aan de Erasmus Universiteit

Prof.dr. M.P. van Dijk bijzonder hoogleraar Stedelijk management in opkomende economieën

Dr. M.P. van Dijk (1949) is vanwege het Institute for Housing and Urban Development Studies benoemd tot bijzonder hoogleraar Stedelijk management in opkomende economieën, in het bijzonder de economische en financiele aspecten aan de Faculteit der Economische Wetenschappen. Van Dijk studeerde en promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij verbleef vanaf 1973 veelvuldig in ontwikkelingslanden, in opdracht van ondermeer de ILO, Wereldbank, Unctad, EU en Nuffic. Vanaf 1989 is hij verbonden aan de Economische Faculteit van de EUR.

Het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) is een internationale onderwijsinstelling die trainingen verzorgt, consultancy diensten levert en onderzoek verricht op het gebied van huisvesting, stedelijk management en milieuabeheer. Zij richt zich met haar diensten voornamelijk op landen in Azie, Afrika, Latijns-Amerika en Centraal en Oost Europa. Het instituut werd in 1958 opgericht onder de naam Bouwcentrum International Education.

Prof.dr. V.J.J.M. Bekkers bijzonder hoogleraar Informatie- en communicatie-technologische infrastructuren in de publieke en private sector

Dr. V.J.J.M. Bekkers (1963) is vanwege de Stichting De CMG Academie benoemd tot bijzonder hoogleraar Informatie- en communicatie-technologische infrastructuren in de publieke en private sector aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Bekkers studeerde politicologie in het bijzonder bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde op de dissertatie Nieuwe vormen van sturing en informatisering (promotor prof.dr. P.H.A. Frissen) in 1994 aan de Katholieke Universiteit Brabant. Bij tal van beleidsonderzoek en adviseringsprojecten op de diverse departementen is hij nauw betrokken geweest. Hij heeft thans een functie van senior-management consultant/projectleider openbaar bestuur BDW-advies te Utrecht.

Deel: ' Benoemingen hoogleraren Erasmus Rotterdam '
Lees ook