ING Groep


Amsterdam, 26 november 1999

Benoemingen in de top van ING Europa

Per 1 januari 2000 wordt binnen ING Groep een nieuw bestuurlijk centrum opgericht: ING Europa.
Hiermee krijgt de structuur van ING Groep een logisch vervolg op de strategie van ING Groep die sterk op groei in Europa is gericht en waarmee in België en Duitsland al belangrijke stappen zijn gezet. Tevens wordt met de vorming van ING Europa een Europees platform gecreëerd waarmee het potentieel voor geïntegreerde financiële dienstverlening optimaal kan worden benut. Tenslotte kan op Europese schaal meer synergie worden bereikt op het gebied van distributie en Operations/IT.

Vanaf 1 januari 2000 zal ING Groep vijf bestuurlijke centra kennen: ING Europa, ING Americas, ING Asia/Pacific, ING Corporate & Investment Banking en ING Asset Management.

ING Europa wordt georganiseerd naar drie functionele verantwoordelijkheids-gebieden (Corporate Financial Services, Retail & Commercial Financial Services en Operations/IT) en vier regio's : Nederland, België (inclusief Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Zwitserland), Duitsland (inclusief Oostenrijk) en Centraal & Oost-Europa (inclusief Griekenland, Italië en Noord-Europa).

Het bestuurlijk centrum ING Europa komt onder voorzitterschap te staan van de heren M. Tilmant en ir. J.H.M. Lindenbergh, beiden lid van de Raad van Bestuur van ING Groep.

Tot de leiding van de drie functionele verantwoordelijkheidsgebieden worden benoemd:


- de heer E. Dralans, thans lid van het Executive Committee ING België en lid van het directiecomité BBL, wordt Head of Operations/IT Europe;
- de heer R.H. Fiedler, thans lid van de Raad van Bestuur van BHF-BANK, wordt Head of Corporate Financial Services Europe;
- de heer jhr. drs. D. Laman Trip, thans voorzitter van de directie van Postbank Particulieren, wordt Head of Retail & Commercial Financial Services Europe.

Tot de leiding van de regio's worden benoemd:


- de heer D. Brands, thans lid van het bestuur ING Nederland, wordt voorzitter Management Committee Nederland;

- de heer dr. P. Gloystein, die per 1 januari 2000 wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van BHF-BANK, wordt voorzitter van de regio Duitsland (inclusief Oostenrijk);
- de heer drs. J.A. Nijssen, thans lid van het bestuur ING Nederland, wordt voorzitter van de regio Centraal & Oost-Europa (inclusief Griekenland, Italië en Noord-Europa);

- de heer L. Vandewalle, thans lid van het Executive Committee ING België en lid van het directiecomité van de BBL, wordt voorzitter van de regio België (inclusief Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Zwitserland); voorts zal hij per 1 januari 2000 voorzitter worden van het Directiecomité van de BBL, welke functie hij overneemt van de heer Tilmant.

Voor verschillende benoemingen bij ING Groep, ING Nederland en ING Corporate & Investment Banking wordt verwezen naar het eveneens vandaag apart daarover uitgebrachte persbericht.

Deel: ' Benoemingen in top ING Europa '
Lees ook