expostbus51


MINISTERIE DEF

Mindef: Benoemingen marine en landmacht

DV/PM08/99 Den Haag,1 april 1999

Schout bij nacht L.L. Buffart, Plaatsvervangend Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, wordt eind augustus de nieuwe Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED). Hij zal daarbij worden bevorderd tot vice-admiraal. Buffart neemt de functie over van vice-admiraal drs. G.G. Hooft, die met leeftijdsontslag zal gaan.

Buffart wordt medio juni als Plaatsvervangend Bevelhebber der Zeestrijdkrachten opgevolgd door commandeur R.A.A. Klaver, momenteel commandant van het Belgisch-Nederlands eskader. Klaver, die wordt bevorderd tot schout bij nacht, wordt op zijn beurt opgevolgd door kapitein ter zee J.G.A. Brandt die daarbij wordt bevorderd tot commandeur. Op dit moment is Brandt nog commandant van het amfibisch transportschip Hr.Ms. Rotterdam.

Commandeur F.M.P. .t Hart, de vlagofficier belast met de officiersvorming bij het Koninklijke Instituut voor de Marine (VOKIM), zal vanaf augustus de 'Senior Officers Course' bij het 'NATO Defence College' te Rome gaan volgen. Dit ter voorbereiding op het vervullen van de functie 'Assistent Chief of Staff Plans and Strategy' in de staf van de 'Supreme Allied Commander Atlantic'. 't Hart wordt begin juni in zijn functie als VOKIM afgelost door commandeur drs. R.T.B. Visser, nu nog Chef Staf van de Commandant der Zeemacht in Nederland. Kapitein ter zee Ir. M.A. van Maanen zal Visser eind mei aflossen als Chef Staf CZMNED. Hiervoor was hij ondermeer commandant van Hr.Ms. Tromp.

Benoemingen Koninklijke Landmacht

Brigade-generaal der Cavalerie J.R. Karssing is met ingang van 26 februari 1999 belast met de functie van 'Assistant Chief of Staff Intelligence' bij dit Navo-hoofdkwartier. Zijn vorige functie was 'National Military Representative' en tevens commandant Nederlands Administratief Korps bij Shape. Brigade-generaal der infanterie P.P. Sonnenschein is met ingang van 29 maart Karssing in die functie opgevolgd. Sonnenschein was plaatsvervangend commandant 1 divisie '7 December' en wordt als zodanig opgevolgd door brigade-generaal der infanterie M.A. van Ulden, momenteel 'Assistant Chief of Staff Operations Landcent'.

Generaal-majoor der infanterie G.J.M. Bastiaans, op dit moment 'Assistant Chief of Staff Intelligence' bij Shape, wordt met ingang van 1 mei 1999 belast met de functie van 'Chief of Staff' bij het 'Joint Sub Regional Command Centre' in Heidelberg.


01 apr 99 15:19

Deel: ' Benoemingen marine en landmacht '
Lees ook