ING


Amsterdam, 14 september 1999

Benoemingen Raad van Bestuur en Bestuurlijke Centra ING Groep

De Raad van Commissarissen van ING Groep heeft het voornemen in de Raad van Bestuur van ING Groep de volgende benoemingen te doen:

De heer mr. E. Kist (55) wordt per 1 juni 2000 voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Groep. Hij volgt daarmee de huidige voorzitter, de heer G.J.A. van der Lugt (59), op die zoals bekend per 1 juni 2000 met pensioen gaat. De heer Kist is thans vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Groep, tevens voorzitter van het bestuurlijk centrum ING Nederland en voorzitter van de statutaire directie van ING Verzekeringen N.V., welke laatste functie hij ook na 1 juni 2000 blijft vervullen. De Raad van Commissarissen van ING Groep heeft het voornemen de heer G.J.A. van der Lugt na zijn pensionering in zijn college op te nemen.

Eveneens per 1 juni 2000 zal de heer M. Tilmant (47) de heer Kist opvolgen in de functie van vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Groep. Tevens zal de heer Tilmant per 1 januari 2000 het voorzitterschap van de statutaire directie van ING Bank N.V. overnemen van de heer Van der Lugt. De heer Tilmant is thans lid van de Raad van Bestuur van ING Groep, voorzitter van het bestuurlijk centrum ING Corporate & Investment Banking (ING Barings), voorzitter van het bestuurlijk centrum ING België en voorzitter van het directiecomité van de BBL.

Per 2 mei 2000, de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ING Groep is de benoeming voorzien van de heer F.S. Hubbell (48) tot lid van de Raad van Bestuur van ING Groep. Per 1 oktober a.s. is de heer Hubbell benoemd tot voorzitter van het bestuurlijk centrum ING Financial Services International, waarvan hij thans lid is. De heer Hubbell maakt tevens deel uit van het bestuurlijk centrum van ING België. Tot en met 1997 was de heer Hubbell CEO (Chief Executive Officer) en President van het medio 1997 door ING overgenomen levensverzekeringsbedrijf Equitable of Iowa in de VS. Van 1998 tot voorjaar 1999 was de heer Hubbell General Manager van ING Financial Services International North America alsmede CEO en President van ING's Retail Financial Services in de VS.

Eveneens per 2 mei 2000 is de benoeming voorzien van de heer D. Robins (50) tot lid van de Raad van Bestuur van ING Groep. Per 1 januari 2000 is de heer Robins benoemd tot Chairman en CEO van ING Barings. De heer Robins was reeds CEO van ING Barings sinds 1 oktober 1998. Voordien werkte hij gedurende 18 jaar bij Union Bank of Switzerland (UBS) waar hij diverse managementfuncties vervulde in Azië, Amerika en Europa waaronder CEO van de UBS Group in Engeland. In 1997 werd hij bij UBS Group benoemd tot Chief Operating Officer Europe.

Met de voorgenomen benoemingen van de heer Hubbell en de heer Robins tot lid van de Raad van Bestuur wordt een verdere internationalisatie van de leiding van ING Groep bewerkstelligd.

De samenstelling van de Raad van Bestuur zal per 1 juni 2000 als volgt zijn:

Mr. E. Kist, voorzitter
M. Tilmant, vice-voorzitter
F.S. Hubbell
Ir. J.H.M. Lindenbergh
Drs. ing. C. Maas, Chief Financial Officer
Dr. A.H.G. Rinnooy Kan
D. Robins

Deel: ' Benoemingen Raad van Bestuur en Bestuurlijke Centra ING '
Lees ook