ABN AMRO Bank N.V.
Public Relations (AA 1130)
Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam Zuidoost
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
26 maart 1999

BENOEMINGEN IN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ABN AMRO

ABN AMRO maakt bekend dat haar Raad van Commissarissen heeft besloten Baron D.R.J. de Rothschild en mevrouw drs. L.S. Groenman met ingang van 6 mei 1999 te benoemen tot commissaris.

Baron David de Rothschild (1942) is Senior Partner van Rothschild & Cie Banque in Frankrijk en vice-voorzitter van de Rothschild-groep, waarmee ABN AMRO sinds 1997 een succesvolle joint venture heeft gevormd op het gebied van aandelenemissies en advies bij privatiseringen. Baron de Rothschild heeft tal van functies vervuld in de financiële wereld en het bedrijfsleven en bekleedt thans een aantal commissariaten bij Franse ondernemingen.

Mevrouw Louise Groenman (1940) is lid van de Sociaal-Economische Raad. Van 1981 tot 1995 was ze lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor D66. Mevrouw Groenman is als lid van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO voorgedragen door de Centrale Ondernemingsraad van de bank.

Eveneens met ingang van 6 mei 1999 is mr. W. Overmars herbenoemd als commissaris, terwijl prof. dr. J.J.J. van Dijck, mevrouw drs. M. Epema-Brugman en de heer J.R.M. Messier terugtreden uit de Raad van Commissarissen wegens het verstrijken van hun reguliere benoemingstermijn.

Met de benoeming van Baron de Rothschild treedt opnieuw een vooraanstaand expert uit de internationale financiële wereld toe tot de Raad van Commissarissen van onze wereldwijd actieve bankorganisatie. We verwelkomen voorts mevrouw Groenman in ons midden in de verwachting dat zij een bijdrage zal leveren aan ons inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen in een snel veranderend Europa, aldus jhr. mr. A.A. Loudon, voorzitter van de Raad van Commissarissen, in een toelichting.

Per 6 mei 1999 bestaat de Raad van Commissarissen van ABN AMRO uit vijftien leden: Jhr. mr. A.A. Loudon (voorzitter), ir. F.H. Fentener van Vlissingen (vice-voorzitter), mr. H.B. van Liemt, ir. J.J. Endtz, mr. W. Overmars, mr. R.J. Nelissen, ir. W. Dik, ir. J.M.H. van Engelshoven, mr. R. Hazelhoff, S. Keehn, drs. C.H. van der Hoeven, ir. M.C. van Veen, A. Burgmans, mw. drs. L.S. Groenman en Baron D.R.J. de Rotschild.


- - -

Perscontacten:
Drs. J.A.J. Prast

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Deel: ' Benoemingen Raad van Commissarissen Abn Amro '
Lees ook