ABN AMRO Bank N.V.
Press Relations (HQ 1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 628 89 00
Fax. +31 (0)20 629 54 86
23 maart 2000

BENOEMINGEN IN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ABN AMRO

ABN AMRO maakt bekend dat haar Raad van Commissarissen heeft besloten mevrouw dr. T.A. Maas - De Brouwer en mr. P.J. Kalff met ingang van 10 mei 2000 te benoemen tot commissaris.

Mevrouw Maas - De Brouwer (1946) is business developer bij Hay Management Consultants B.V. te Zeist. Daarvoor was zij lid van de Raad van Bestuur van Origin (eerder BSO), gespecialiseerd in ICT-technologie en human talent development. Ook was zij lid van de fractie van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De heer Kalff (1937) kwam in 1964 in dienst van de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., de voorloper van de ABN Bank, en trad in 1977 toe tot de Raad van Bestuur hiervan. Na de fusie van ABN en Amro Bank in 1990 werd hij lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO. In 1994 werd de heer Kalff benoemd tot voorzitter van de Raad van de Bestuur van ABN AMRO. Hij draagt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei as. het voorzitterschap over aan mr. R.W.J. Groenink.

Eveneens met ingang van 10 mei 2000 worden mr. R.J. Nelissen en de heer S. Keehn herbenoemd als commissaris. Ir. F.H. Fentener van Vlissingen treedt terug uit de Raad van Commissarissen wegens het verstrijken van de reguliere benoemingstermijn. Hij wordt in zijn functie als vice-voorzitter van de Raad opgevolgd door mr. H.B. van Liemt.

"Het succes van de bank in de komende jaren zal voor een belangrijk deel worden bepaald door de uitdaging die de snelle ontwikkeling van informatietechnologie in het algemeen en het Internet in het bijzonder vormen. Met de toetreding van mevrouw Maas-De Brouwer vergroot de Raad van Commissarissen haar expertise op dit voor de bank zo cruciale terrein. We verwelkomen voorts de heer Kalff, die met zijn langjarige ervaring als voorzitter en als lid van de Raad van Bestuur een schat aan internationale bankierservaring meeneemt naar de Raad van Commissarissen"aldus jhr. mr. A.A. Loudon, voorzitter van de Raad van Commissarissen, in een toelichting.

Per 10 mei 2000 bestaat de Raad van Commissarissen van ABN AMRO uit vijftien leden: Jhr. mr. A.A. Loudon (voorzitter), mr. H.B. van Liemt (vice-voorzitter), mr. W. Overmars, mr. R.J. Nelissen, ir. W. Dik, ir. J.M.H. van Engelshoven, mr. R. Hazelhoff, S. Keehn, drs. C.H. van der Hoeven, ir. M.C. van Veen, A. Burgmans, mw. drs. L.S. Groenman, Baron D.R.J. de Rotschild , mw. dr. T.A. Maas-De Brouwer en mr. P.J. Kalff.


- - -

Perscontacten: Drs. V. Schyns, telefoon: (020)383.4483


- - -

Perscontacten:
geen

Deel: ' Benoemingen Raad van Commissarissen ABN AMRO '
Lees ook