Rijksuniversiteit Groningen


Personalia

Benoeming

Bekker benoemd tot hoogleraar Econometrie

Paul A. Bekker (Rotterdam, 1953) is benoemd tot hoogleraar Econometrie binnen de Faculteit der Economische Wetenschappen. Bekker studeerde natuur- en wiskunde in Leiden en vervolgens psychologie aan dezelfde universiteit. In 1986 promoveerde hij aan de

Katholieke Universiteit Brabant op een proefschrift getiteld Essays on identification in lineair models with latent variables. Sindsdien is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de periode 1988-1993 als KNAW-onderzoeker. In die tijd werkte hij een jaar als gastdocent aan de University of California te Los Angeles. Sinds 1997 is Bekker bijzonder hoogleraar Interferentiele economie in Groningen. Het bestuur van de RUG heeft het bijzondere hoogleraarschap van Paul Bekker omgezet in een persoonlijk ordinariaat vanwege zijn uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteiten. Hij heeft zich onder meer bezig gehouden met modellen voor latente variabelen en meetfouten, locale en globale identificatie van parametrische modellen en inferentiemethoden van micro-economisch onderzoek. Op al deze gebieden heeft hij fundamentele bijdragen geleverd.

Deel: ' Benoemingen Rijksuniversiteit Groningen '
Lees ook