VNU N.V.

BENOEMINGEN STAFAFDELING HUMAN RESOURCES

Haarlem, 29 augustus 2001

In verband met de wijzigingen in het activiteitenpakket van VNU heeft de Raad van Bestuur van VNU besloten de concernstafafdeling Human Resources te splitsen in een afdeling Human Resources / Management Development voor Europa en een afdeling Human Resources / Management Development voor de Verenigde Staten. Hiermee komt de huidige functie van concernstafdirecteur Human Resources te vervallen.

De heer Jeremy Lancaster wordt met ingang van 15 oktober 2001 benoemd tot directeur Human Resources / Management Development Europa. Jeremy Lancaster is momenteel Human Resources Director van de divisie VNU Business Media Europe in Londen. Zijn standplaats wordt het hoofdkantoor van VNU in Haarlem. Over zijn opvolging volgen te zijner tijd nadere mededelingen.

Mevrouw Georgina Challis blijft als Senior Vice President van VNU, inc in New York verantwoordelijk voor de afdeling HR/MD in de Verenigde Staten.

De heer Geert Abendanon, de huidige stafdirecteur Human Resources blijft, tot hij op 1 augustus 2002 de VUT-gerechtigde leeftijd bereikt, beschikbaar als adviseur van de Raad van Bestuur.

Deel: ' Benoemingen stafafdeling Human Resources VNU N.V. '
Lees ook