Technische Universiteit Eindhoven

PERSBERICHT
16 juli 2001

Ir. G.J. Kleisterlee voorzitter, drs. T.A. Maas lid van de Raad van Toezicht van de TU/e
Ir. G.J. Kleisterlee is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemd tot lid, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hij volgt in die functie C. Boonstra op. De benoeming gaat in per 1 september a.s. en is voor een periode van vier jaar.
Mevrouw drs. T.A. Maas - de Brouwer is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht voor dezelfde periode. Zij volgt mevrouw drs. M.J. Kuip op.

Ir. Gerard Kleisterlee (54) is president van Koninklijke Philips Electronics N.V. Hij is geen onbekende op de Eindhovense universiteit. In 1973 studeerde hij aan de TU/e af als elektrotechnisch ingenieur. Na het vervullen van de militaire dienst trad hij in dienst van Philips.

Drs. Trude Maas (54) is president van HayVision Society. Zij was van 1998 tot 1999 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht van de TU/e ziet er per 1 september 2001 zo uit:
lid en tevens voorzitter: ir. G.J. Kleisterlee, president Koninklijke Philips Electronics;
en de leden:
drs. T.A. Maas - de Brouwer, president HayVision Society; R.J.J. Koedijk, voorzitter Raad van Bestuur KPMG; prof. dr.ir. A. Oosterlinck, rector Katholieke Universiteit Leuven; dr.ir. P. Ros, voorzitter Raad van Bestuur Academisch Ziekenhuis VU Amsterdam.

Deel: ' Benoemingen Technische Universiteit Eindhoven '
Lees ook