Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl

Benoemingsprocedure burgemeester Zundert moet over

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft besloten dat de procedure voor benoeming van een burgemeester in de gemeente Zundert opnieuw moet worden gevoerd. De gemeenteraad van Zundert heeft de minister in strijd met de wet een openbare aanbeveling van één persoon voorgelegd.

De Gemeentewet (artikel 61,vijfde lid) schrijft voor dat een aanbeveling uit twee personen moet bestaan. In bijzondere, door de raad te motiveren gevallen, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop slechts één persoon staat vermeld. Het is aan de minister om te beoordelen of er sprake is van een bijzonder geval.

In Zundert heeft zich tijdens de procedure het volgende voorgedaan. De kandidaat die als tweede op de aanbeveling zou komen te staan, had eerder aangegeven dat als de gemeenteraad hem als tweede op de openbare lijst van aanbeveling wenst te plaatsen zijn kandidatuur als ingetrokken moet worden beschouwd.
De desbetreffende kandidaat is vervolgens als tweede op de aanbeveling geplaatst. Om de privacy van de kandidaat te beschermen heeft de vertrouwenscommissie c.q. de gemeenteraad gekozen voor de volgende constructie:
a.een openbare aanbeveling waarop één persoon is vermeld; b.een niet-openbare aanbeveling waarop twee personen zijn vermeld.

Op die manier voldoet de gemeenteraad niet aan de eis van artikel 61 Gemeentewet, dat er sprake moet zijn van een openbare meervoudige aanbeveling.

De minister vindt dat de gemeente niet in de feitelijke onmogelijkheid verkeerde om een tweede kandidaat op de openbare aanbeveling te plaatsen. Er is dus geen sprake is van een bijzonder geval. De conclusie van de minister is dan ook dat de procedure over moet.

Deel: ' Benoemingsprocedure burgemeester Zundert moet over '
Lees ook