Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Beoordeling mestverwerkingsprojecten

In opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft het Praktijk-onderzoek Veehouderij (PV) een onderzoeksprogramma opgezet voor economisch verantwoorde mestverwerking op bedrijfsniveau. Er zijn acht initiatieven geselecteerd waarmee de afzet van mest verbeterd kan worden. Woensdag 12 april worden deze projecten voorgelegd aan het PVV-bestuur.

Het PVV bevordert mestverwerking, omdat het nieuwe mestbeleid een grote druk legt op de mestmarkt. Door mest te bewerken tot een waardevol product is de varkenshouder niet langer een speelbal van die markt. Behalve de nieuwe regels maakt ook de financiële situatie in de sector het riskant om nu in nieuwe technieken te investeren. Het PVV wil met de verwerkingsprojecten de kansen voor mestafzet helpen verbeteren.

Bij het PV zijn ruim 70 projecten ingediend. Volgens het projectteam leven er veel ideeën, maar zijn niet alle projecten betaalbaar en direct toepasbaar. Er zijn acht systemen naar voren gekomen, die positief scoren op techniek, kosten, mestafzet, planning en demonstratieplan. Het belangrijkste selectiecriterium was echter de hoogte van de verwerkingskosten per kubieke meter mest.

De geselecteerde projecten zijn:1) Scheiden, ultrafiltratie en composteren; 2) Strofilter overkapt door foliekas; 3) Mobiele mestontwatering; 4) Indampen via Manura 2000; 5) Agramaat 1000; 6) Orga Vital: bewerking van varkensdrijf-mest voor toepassing als mest-stof in glastuinbouw; 7) Indampen via Mestplus-systeem 8) Opwerking van organische meststoffen. Deze projecten zullen een voorbeeldfunctie hebben naar de hele varkenshouderij.

Nader onderzoek

Met deze acht projecten is een bedrag gemoeid van 1,8 miljoen gulden. Als het PVV-bestuur deze subsidie toekent, worden de plannen tevens doorgelicht op de punten massabalans, kosten en emissies. De eerste zes projecten kunnen al direct in de praktijk worden uitgevoerd; de andere twee vergen nog nader onderzoek.

Het projectteam bestaat uit het PV, het projectbureau Bevordering Mest Afzet (BMA), het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG), vertegenwoordigers van LTO Nederland, de NVV en het PVV.

Zoekwoorden:

Deel: ' Beoordeling projecten mestverwerking '
Lees ook