Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland


Persbericht

23 - 8 - 2001

Beoordelingskaarten houdbaarheidsonderzoek snijbloemen

Bloemenveilingen toetsen voortdurend de kwaliteit van de snijbloemen door houdbaarheidsonderzoek. Onderlinge vergelijkbaarheid en uitwisseling van de resultaten is een voorwaarde om vorm te kunnen geven aan gezamenlijk effectief en efficiënt onderzoek. Als hulpmiddel zijn voor de twaalf belangrijkste soorten snijbloemen beoordelingskaarten ontwikkeld. Elke kaart geeft voor het betreffende product de beoordelings- en afschrijvingscriteria.

Houdbaarheidsonderzoek vindt plaats op verschillende veilingen. De bloemen ondergaan een simulatie van het afzetproces waarna ze worden opgesteld in de houdbaarheidsruimten. Daar worden de bloemen beoordeeld op houdbaarheid en sierwaarde. Het beoordelen van de bloemen vindt plaats aan de hand van de zogenaamde beoordelings- en afschrijfcriteria. Deze criteria zijn gebaseerd op de normen die de gemiddelde consument hanteert. De VBN-werkgroep Onderzoek heeft de beoordelingskaarten in goed overleg met het Proefstation voor de Bloemisterij en Glasgroente ontwikkeld. De kaarten zijn overal bruikbaar waar houdbaarheidsonderzoek voor snijbloemen plaatsvindt. De criteria zijn kort omschreven en de te gebruiken norm is vermeld. Waar nodig zijn illustraties met een tekening of foto opgenomen.

De kaarten zijn tegen vergoeding, zowel in het Nederlands als in het Engels, bij de VBN verkrijgbaar. De kaarten zijn te bestellen bij het VBN-secretariaat, telefoon: 071 565 95 92.

Deel: ' Beoordelingskaarten houdbaarheidsonderzoek snijbloemen '
Lees ook