Ministerie van Middenstand en Landbouw België

12/08/1999

PERSBERICHT

Beperking van het gebruik van diuron en amitrol

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw deelt mede dat het gebruik van de herbiciden op basis van amitrol en/of diuron beperkt is geworden. Er werd tot de beperking beslist om de effecten van deze stoffen op het leefmilieu (nl. op niet-doelorganismen en op het oppervlaktewater) te minimaliseren. De maatregelen houden het volgende in :

1) Amitrol

* Er mag ten hoogste 4 kg werkzame stof per ha worden toegepast.
* Het product mag slechts 1 maal per jaar worden toegepast.

2) Diuron

* Er mag ten hoogste 6,4 kg werkzame stof per ha worden toegepast.
* Het product mag slechts 1 maal per jaar worden toegepast.
* De toepassing op verharde oppervlakken zoals asfalt en beton en op hellende terreinen is verboden indien er een risico bestaat voor afspoeling naar riolen of oppervlaktewater.
* Het product mag slechts worden toegepast op begroeide bodem (om de afspoeling te beperken) en op meer dan 20 m van oppervlaktewater.
* Er moet in het bijzonder op gelet worden dat spuitresten en lege verpakkingen het oppervlaktewater niet zouden bezoedelen.

Deel: ' Beperking gebruik herbiciden diuron en amitrol in Belgie '
Lees ook