Ingezonden persbericht

Meer zorg aan huis
Het kabinet is vandaag akkoord gegaan met een voorstel van Staatssecretaris Vliegenthart om de zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit te breiden.

Het maximum van drie uur per dag in de thuiszorg wordt afgeschaft. Verzorgingshuizen en verpleeghuizen kunnen ook zorg leveren aan mensen die thuis wonen. Een cliënt kan dus zorg krijgen van een verpleeghuis, een verzorgingshuis of van een instelling voor thuiszorg. De Algemene Maatregel van Bestuur die voor deze wijzigingen nodig is, is voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van deze maatregel wordt openbaar na ondertekening door de koningin.

Zoekwoorden:

Deel: ' Beperkingen zorg aan huis worden opgeheven '
Lees ook