Gemeente Soest

Beperkte openstelling gemeentehuis op 5 en 6 juni

In verband met een interne personeelsbijeenkomst op woensdag 5 juni en het afscheid van gemeentesecretaris drs. W.P. de Kam op donderdag 6 juni is het gemeentehuis op deze dagen vanaf 13.00 uur gesloten. Ook de wekelijkse avondopenstelling komt op donderdag 6 juni te vervallen. Het Centrum Werk en Inkomen, dat in de hal van het gemeentehuis gevestigd is, is eveneens op donderdag 6 juni vanaf 13.00 uur gesloten.

---

Schuttingenbeleid gemeente Soest

Woongebieden worden steeds vaker ontsierd door schuttingen. Over het probleem van schuttingen heeft de gemeente Soest in 1995 en 2000 beleidsnotities vastgesteld. Dit beleid werd in de praktijk echter geconfronteerd met een aantal problemen en is nu op een aantal punten aangepast. De aanpassingen hebben vooral betrekking op schuttingen met een (te begroeien) rasterwerk die hoger zijn dan één meter en met een maximale hoogte van twee meter, gelegen tussen de achter- of zijtuin en het openbare gebied.

Deze aanpassingen zijn verwerkt in de Schuttingennotitie april 2002. Belangstellenden kunnen een exemplaar van deze notitie afhalen bij de receptie in de centrale hal van het gemeentehuis.
---

Zoekwoorden:

Deel: ' Beperkte openstelling gemeentehuis Soest '
Lees ook