Gemeente Enschede

Beperkte terugkeer weekmarkt op de Klokkenplas Enschede, vrijdag 10 augustus 2001

Vanaf zaterdag 11 augustus 2001 staan er weer een aantal marktkramen op de Klokkenplas. Een kleine beperkte markt waardoor de logische looproute over de markt in de binnenstad hersteld wordt. De bewoners van de Klokkenplas waren destijds niet tegen marktkramen op de klokkenplas maar hadden zoals bekend bezwaren tegen de vismarkt. Inmiddels heeft een gesprek met een delegatie van de bewoners van de Klokkenplas plaatsgevonden. Met de bewoners is afgesproken dat op het moment het van Heekplein definitief gereed is en de markt daar weer in zijn totaal gehouden zal worden, de Klokkenplas zal worden heringericht aan de hand van een plan, ten aanzien waarvan de bewoners inspraak hebben.

Belangrijkste drijfveer voor het weer openstellen van de Klokkenplas voor kramen is het herstel van de looproute van de markt tussen de Langestraat Zuid en het Van Heekplein richting de Oude Markt. Op deze manier wordt de Klokkenplas weer onderdeel van de reguliere warenmarkt. De kramen die op de Klokkenplas komen bieden non-food producten aan.

Bij de plaatsing van de marktkramen op de Klokkenplas is het van groot belang dat de bereikbaarheid voor hulpvoertuigen gewaarborgd blijft. Gelet op de beperkte omvang van het aantal kramen zal dit geen probleem opleveren. In de eerdere periode dat marktkramen op de Klokkenplas hebben gestaan, vormde de bereikbaarheid wel een probleem.
Zoekwoorden:

Deel: ' Beperkte terugkeer weekmarkt op de Klokkenplas in Enschede '
Lees ook