Gemeente Breda


WONINGEN EN BEDRIJVEN MOETEN BEREIKBAAR BLIJVEN TIJDENS AANLEG HSL/A16

Tijdens de aanleg van de HSL en de verbreding van de A16 moeten woningen, bedrijven en percelen in Breda bereikbaar blijven. De onvermijdelijke overlast dient tot een minimum te worden beperkt. Ook de doorstroming van het verkeer moet worden gegarandeerd. Belangrijk is dat op de A16 het verkeer 70 tot 90 kilometer per uur blijft rijden zodat er geen aanleiding is om sluiproutes door de stad te gaan zoeken. De benodigde omleidingroutes moeten bruikbaar, veilig en herkenbaar zijn en mogen niet via woonstraten gaan. Ze mogen niet te veel tijdverlies opleveren zodat er geen noodzaak ontstaat om sluiproutes te gaan gebruiken. Voor het bouwverkeer wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van tijdelijke aansluitingen op de A16. Dit zijn enkele belangrijke uitgangspunten en voorwaarden die de gemeente Breda stelt tijdens de bouwwerkzaamheden voor de HSL en A16. Het college van B&W heeft op 11 mei met deze uitgangspunten ingestemd.

Gezien de omvang van het werk aan de HSL en A16 stelt de gemeente extra eisen aan de logistiek en afstemming van de verschillende werkzaamheden en de communicatie met bewoners en bedrijven. De uitgangspunten en voorwaarden van de gemeente zijn gebaseerd op een eerste grove planning. In het najaar maken de gekozen aannemers een gedetailleerde planning van de werkzaamheden. Ook nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Breda die veel verkeer gaan aantrekken kunnen aanleiding zijn om de uitgangspunten te wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijke komst van een evenementenhal en leisurepark op Steenakker Noord. Het projectbureau HSL/A16 heeft de uitgangspunten en voorwaarden van de gemeente opgenomen in het programma van eisen dat aan de aannemers wordt meegegeven. Bij de uitvoering van de bouw dienen de aannemers aan deze voorwaarden te voldoen.

Een belangrijk uitgangspunt bij de bereikbaarheid is dat hoofd-ontsluitingswegen open moeten blijven. In principe moet het bouwverkeer niet door woonstraten worden gevoerd, maar over de hoofdwegen. Hulpdiensten als ambulance en brandweer krijgen voorrang. Uitgangspunt is ook dat gevaarlijke stoffen niet over de omleidingroutes worden vervoerd en dat de bussen gebruik maken van de hoofdwegen die in principe open blijven. In de uitgangspunten en voorwaarden voor bereikbaarheid geeft de gemeente ook aan welke wegen wel en niet mogen worden afgesloten en hoe de omleidingroutes het beste kunnen lopen. Op basis van de planning die nu bekend is, moet een aantal wegen waarschijnlijk voor langere tijd worden afgesloten en is een omleiding noodzakelijk. De Valdijk, Effenseweg, Overasebaan, Nieuw-Ginnekensebaan, Hazeldonksestraat, Grintweg en Moskespad worden waarschijnlijk afgesloten. Het verkeer over de Mr. Bierensweg, Leursebaan, Rithsestraat en Rijsbergseweg wordt om de bouwputten heen geleid. Het verkeer op andere wegen wordt slechts voor korte tijd omgeleid: Brielsedreef, Lunetstraat, Liesboslaan, Rietvelden, Mastbosstraat en Weerdstraat.

Tijdens de bouw verzorgt het projectbureau HSL/A16 de informatie over omleidingen en afzettingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de beoordeling en het verlenen van de benodigde vergunningen. De afspraken over bereikbaarheid zijn eerst besproken met de klankbordgroepen van bewoners die de projectorganisatie voor dit project heeft ingesteld. Alle bedrijven langs het tracé zijn eind april apart geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst over onder andere de bereikbaarheid.

De projectorganisatie is op dit moment bezig met de voorbereidingen van de daadwerkelijke bouw. De werkzaamheden in Brabant starten in het najaar met de bouw van drie viaducten over de Nieuw Ginnekensebaan, Hazeldonksestraat en de aansluiting bij bedrijventerrein Hazeldonk. Op
1 november zijn de aannemers bekend voor de rest van het werk dat begin 2000 van start gaat. Op 1 juli 2003 moet de A16 verbreed en verlegd zijn. Vervolgens wordt tot en met 2004 gewerkt aan de onderbouw en daarna de bovenbouw (plaatsen van portalen, stroomdraden etc.) van de HSL. Op 1 januari 2005 moet de hele HSL klaar zijn. Dan volgt nog een half jaar proefrijden zodat de treinen op 1 juli 2005 officieel kunnen gaan rijden. Het werk aan de shuttleverbinding moet uiterlijk eind 2006 gereed zijn.

Breda, 12 mei 1999

Deel: ' Bereikbaarheid bedrijven tijdens aanleg HSL/A16 Breda '
Lees ook