Gemeente Zoetermeer

Bereikbaarheid NS-station en tijdelijk busstation Centrum West vanaf maandag 6 augustus a.s.

De voorbereidingen voor de start van de sloop van het huidige busstation en de langzaamverkeersroute over het spoor zijn in volle gang. Vanaf maandag 6 augustus aanstaande moeten de gebruikers van de huidige gebouwen zijn verhuisd naar tijdelijke locaties.

Bereikbaarheid Centrum West
De gemeente heeft, in nauwe samenwerking met o.a. de NS en ConneXXion, een flyer uitgebracht waarin beschreven staat hoe gebruikers van het openbaar vervoer vanaf 6 augustus het beste kunnen lopen/rijden om het trein/ busstation te bereiken. Het routekaartje staat ook op het Digitaal Stadhuis Zoetermeer.
De flyer is o.a. verkrijgbaar bij alle wijkposten en de afdeling Publiekszaken in de hal van het Stadhuis. Ook bij NS en ConneXXion is deze flyer beschikbaar.

Wijziging
Na het drukken van de flyer heeft de NS een tijdelijke wijziging (tot 2 september) in haar dienstregeling ingevoerd. In de ochtendspits rijden de Sprinters alleen 'rechtsom', in de avond spits alleen 'linksom'.
In de flyer wordt nog, als alternatief voor o.a. mindervalide reizigers met reisbestemming vanuit Den Haag, geadviseerd om wanneer men naar het Stadshart wil de 'linksom' Sprinter te nemen en uit te stappen bij station Stadhuis. Deze optie is helaas in de ochtendspits tijdelijk komen te vervallen!Gemeente Zoetermeer © July 2001

Last update: 27 July 2001 (9:09)

Zoekwoorden:

Deel: ' Bereikbaarheid NS-station Zoetermeer '
Lees ook