Gemeente Hulst


Persbericht - 14.02.2003

Wijk Den Dullaert

Bergbezinkbassin
Géén bergbezinkbassin aan het De Vosplantsoen te Hulst. Dat was een conclusie die kon worden getrokken na de inspraakprocedure, die vorig jaar met betrekking tot de locatiekeuze voor een bergbezinkbassin in de wijk Den Dullaert te Hulst werd gehouden.

Bij de realisering van het bassin zou ongewenst wijziging komen aan de bestaande vijver en het omliggende groen.

Doorgaans kan een bergbezinkbassin volledig ondergronds worden aangelegd.
Een dergelijke "verborgen" aanleg is aan het De Vosplantsoen niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van de vijver en de vele bomen.

Na onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid, is nu een alternatief plan voorhanden. Hierbij zou het bergbezinkbassin onder het parkeerterrein aan het Van Ceulenplein, gelegen tussen de Jacob Catslaan en de Sportlaan, te Hulst worden gelegd.

Overige rioolwerkzaamheden
Na de zomerperiode staan er dit jaar in de wijk Den Dullaert nog andere rioleringswerkzaamheden op de planning.
In de Leeghwaterstraat dient een deel van de riolering te worden vervangen.
Het betreft het deel van de straat gelegen tussen de huisnummers 39 en 47.

Ook in de Janseniuslaan staan rioolwerkzaamheden gepland. Hier betreft het de vervanging van de riolering in het "verbindingsdeel" van de Janseniuslaan met de Oude Polderstraat. Verder staan er her en der in de wijk diverse beperkte rioleringswerkzaamheden op de planning.

Op woensdag 26 februari 2003 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis te Hulst een inspraakavond plaats.
Tijdens deze bijeenkomst wordt het plan van het bergbezinkbassin en de overige rioolwerkzaamheden in de wijk Den Dullaert te Hulst toegelicht en kunnen daaromtrent zienswijzen naar voren worden gebracht.

Naast de bovengenoemde werkzaamheden komen tijdens deze bijeenkomst ook de geplande rioolwerkzaamheden in de wijk Moerschans aan de orde.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het team Civiele Techniek, tel. 389235.

---

Gemeente Hulst Team Voorlichting
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389146
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: mbe@gemeentehulst.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Bergbezinkbassin wijk Den Dullaert in Hulst '
Lees ook