Ingezonden persbericht

Bergingsmarkt vannacht helemaal vrij

ZOETERWOUDE, 20040331 -- Nadat Minister Peijs op 16 maart j.l. de Tweede Kamer verkeerd heeft ingelicht inzake de door haar gewenste NMA-ontheffing, ontstaat vannacht een nieuwe, zeer onveilige situatie. De CDA-Minister heeft verzuimd in de bergingsproblematiek in te grijpen waardoor vanaf vannacht 24.00 uur (1 april 00.00 uur) geen enkel georganiseerd en wettelijk toegestaan systeem bestaat voor het bergen van auto's na ernstige ongevallen.


De Minister is, middels 5 kamermoties, gevraagd hier haar verantwoordelijkheid te nemen maar dat heeft ze categorisch geweigerd. De moties zijn deels ook ondersteund door het CDA. Voor de snelwegen (het zgn. hoofdwegennet) is door de NMA geen ontheffing verleend om vanaf 1 april 2004 nog het systeem van de Stichting Incident Management in stand te houden.

Op het gemeentelijk en provinciaal wegennet (het zgn. onderliggend wegennet) hebben de alarmcentrales/autoverzekeraars ook geen breed dekkende regeling getroffen omdat ook hiervoor de rechtsgrond ontbreekt.

Door een uitspraak van de Hoge Raad op 16 januari 2004 is het vermeende monopolie van de alarmcentrales/verzekeraars geheel verworpen. Politieambtenaren mogen geen keus meer maken welk bergingsbedrijf er moet komen.

Nu per 1 april alle bestaande regelingen komen te vervallen zullen bij zware aanrijdingen verschillende bedrijven worden ingeschakeld en komen er 60 'vrije rijders' bij. Deze bedrijven (30% van de markt) zijn door de alarmcentrales/autoverzekeraars buitenspel gezet. Gevolgen van deze falende overheid: Verhoging van slachtofferonveiligheid, langere files en tientallen onnodige faillissementen.

Deel: ' Bergingsmarkt vannacht helemaal vrij '
Lees ook