Lopende Zaken

Groningen: vermissing Jolanda Meijer

De politie in Groningen heeft het onderzoek naar de verdwijning van de prostituee Jolanda Meijer nog steeds niet kunnen afronden. De
35-jarige Jolanda Meijer is sinds februari van het vorig jaar onvindbaar. Haar familie leeft in grote onzekerheid met haar lot. In de uitzending van Opsporing Verzocht van 21 september werd aandacht besteed aan deze zaak.

Er kwamen wel de nodige tips binnen, maar die informatie leidde niet naar het spoor van Jolanda. Maar nu is er begin januari plotseling een nieuwe ontwikkeling in deze zaak gekomen. Bij de politie werd namelijk
- per post - het paspoort van Jolanda afgeleverd. Dit gebeurde anoniem. Deze persoon kan informatie hebben die van groot belang kan zijn bij het opsporen van Jolanda.

De politie vraagt:

- Wie heeft het paspoort van Jolanda Meijer bij de politie laten bezorgen?

- Wie kan meer informatie verschaffen over dit paspoort?
- Wie heeft in algemene zin informatie over deze zaak?

Reacties
Regiopolitie Groningen
Tel: 0800 61 05 (gratis)
Of schriftelijk: Politie Groningen, Postbus 588, 9700 AN Groningen

© 1998-1999 AVRO, Politie & Ministerie van Justitie

Deel: ' Bericht Avro's Opsporing Verzocht - 1276 '
Lees ook