Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Verklaring ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verklaring ministerie van Verkeer en Waterstaat

Het bericht in Trouw onder de kop 'Rijk steekt toch extra subsidie in metrolijn' is onjuist. Minister Netelenbos geeft geen extra subsidie aan de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. Het bedrag dat van rijkswege ter beschikking is gesteld voor dit project is gefixeerd. Het is gebruikelijk dat bij dit soort projecten wel naar prijspeil wordt geïndexeerd. Indien er over de systematiek van indexatie wordt gesproken, houdt dit dus uitdrukkelijk niet in, dat wordt gesproken over extra subsidie.

03 sep 01 12:09

Zoekwoorden:

Deel: ' Bericht in Trouw over extra subsidie metrolijn is onjuist '
Lees ook