Rijksarchiefdienst

UNIEKE PERSOONSDOSSIERS SCHADEVERGOEDING OORLOG VERVANGEN VERNIETIGDE LIRO-ARCHIEVEN

Iedereen weet het nog wel. Eind 1997 was Nederland in rep en roer. Archieven van de roofbank Lippmann, Rosenthal&CO (Liro) bleken vernietigd te zijn. Informatie over joodse vermogens was hiermee grotendeels verdwenen. Gelukkig bewaarde Berlijn nog ongeveer 40.000 dossiers van Nederlandse joden die na de Tweede Wereld-oorlog een claim indienden wegens toegebrachte schade.
Deze dossiers zijn via een database toegankelijk, echter alleen voor belanghebbenden of nabestaanden. Zij kunnen tot 31 oktober 2001 via het Algemeen Rijksarchief kopieën van deze Berlijnse dossiers opvragen.

De Commissie-Kordes (Commissie van onderzoek Liro-archieven) kreeg in 1997 de opdracht onderzoek te doen naar de verkoop van sieraden en andere kostbaarheden van vermoorde joden aan medewerkers van het ministerie van Financiën in 1968. Joden hadden in de oorlogsjaren deze kleinoden noodgedwongen afgestaan aan de roofbank Liro in Amsterdam. Hiernaast kreeg de commissie ook de opdracht te onderzoeken welke archieven van belang waren bij de afwikkeling van joodse claims. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Algemeen Rijksarchief, het ministerie van Financiën en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
Toen bleek dat in Duitsland ook archieven aanwezig waren.

De Duitse Bondsregering verstrekte in de jaren vijftig en zestig schade-vergoedingen of tegemoetkomingen aan individuele oorlogsslachtoffers wegens schade door roof en transport naar Duitsland van huisraad, effecten, kunstvoorwerpen, sieraden en andere voorwerpen. De instellingen Wiedergutmachungsämter von Berlin en de Oberfinanzdirektion Berlin waren met de toekenning van schadevergoedingen belast. Joodse Nederlanders hebben na de oorlog op grote schaal claims ingediend. De dossiers van ongeveer 40.000 Nederlandse joden zijn integraal bewaard in de archieven van die Duitse instellingen.
Het kaartsysteem op naam is in 1999 gedigitaliseerd en voor het Algemeen Rijksarchief beschikbaar gekomen. Met behulp van deze database kunnen kopieën van de Berlijnse dossiers aangevraagd worden. Het Algemeen Rijksarchief behandelt op verzoek van het ministerie van Financiën deze aanvragen. Alleen belanghebbenden en nabestaanden kunnen tot 31 oktober 2001 kopieën opvragen, schriftelijk of per e-mail.

Klik hier voor de procedure, toelichting, reglement en adresgegevens.

Deel: ' Berlijnse persoonsdossiers opvraagbaar via Rijksarchief '
Lees ook