Gemeente Bergen op Zoom


Bermen aan de Schansbaan worden opgeknapt

De Gemeente Bergen op Zoom gaat de bermen aan de Schansbaan die liggen tussen de Steenbergseweg en de Ligneweg, opknappen. Meerdere malen per jaar worden diverse bermen opgeknapt omdat ze door uitwijkend verkeer worden kapot gereden. Bij het bovengenoemd traject gaat de gemeente, als proef, de bermen voorzien van breuksteen om de draagkracht te verhogen. De bermen worden afgewerkt met een grondlaag en ingezaaid. Hierdoor behoudt de weg de oorspronkelijke breedte, maar zal de berm indien er wordt uitgeweken, beter bestand zijn tegen verkeersbelasting.

De werkzaamheden starten 14 mei a.s. en zullen ca. 3 weken in beslag nemen. Gedurende de duur van de werkzaamheden zal een rijstrook zijn afgesloten voor het verkeer. Door middel van een tijdelijke verkeersregelinstallatie zal de verkeersstroom worden geregeld.

Deel: ' Bermen aan de Schansbaan Bergen op Zoom worden opgeknapt '




Lees ook