Universiteit van Amsterdam


Bernard van Praag wordt universiteitshoogleraar

Persbericht 4 oktober 1999

Prof.dr. B.M.S. van Praag (60) wordt per 1 januari 2000 benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Met deze benoeming stelt het College van Bestuur Bernard van Praag, de huidige directeur van de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de Universiteit van Amsterdam, in staat zich in de komende jaren geheel aan wetenschappelijk onderzoek te wijden. Na de vele en belangrijke bestuurs- en managementstaken die Van Praag in het kader van het Tinbergen Instituut en de SEO ten bate van de economische wetenschap heeft vervuld, zal Van Praag in de komende jaren zijn werk voortzetten op zijn geliefde thema: de meting en verklaring van welvaart en welzijn. Daarnaast wil hij verder gaan met het onderzoek op de gebieden van vergrijzing en pensioenen, gezondheidszorg en sociale zekerheid, econometrische methodologie en methoden van marktonderzoek. Van Praag zal zijn onderzoeksactiviteiten inbedden in de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, waar hij met een aantal collega's zal samenwerken in een onderzoekgroep die zich bezighoudt met 'human capital and resources'. Sinds 1996 kent de UvA de bijzondere positie van universiteitshoogleraar. Universiteitshoogleraren worden geacht een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit. Bernard van Praag wordt 1 januari 2000 de vierde universiteitsprofessor aan de UvA. De eerste was Ad Lagendijk (1 maart 1996), de tweede Henk van Os (1 december 1996), de derde Karel van Wolferen (1 juli 1997). Bernard van Praag volgde een studie econometrie aan de Universiteit van Amsterdam, die hij in 1964 cum laude afrondde. In 1964 werd hij wetenschappelijk medewerker aan het Econometrisch Instituut van de Nederlandsche Economische Hogeschool te Rotterdam. In 1968 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. Na een jaar docent Econometrie te zijn geweest aan de Vrije Universiteit van Brussel, werd Van Praag in 1970 lector Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1972 volgde een benoeming tot hoogleraar Economie aan de Universiteit Leiden. In 1984 werd Van Praag hoogleraar Wiskundige Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1992 volgde een benoeming tot hoogleraar Toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam met gelijktijdige benoeming tot directeur van de SEO. Een aantal prominente hoogleraren in de economie mag Van Praag tot zijn promovendi rekenen. Sinds 1987 is Van Praag verbonden aan het Tinbergen Instituut. Hij was mede-oprichter en eerste directeur van het instituut en thans 'fellow'.
Van 1988 tot 1993 was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van Praag was verder lid van een aantal commissies zoals de SER en de Commissie Dekker betreffende de structuur van de gezondheidszorg. Onlangs werd Van Praag benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ook in het buitenland geniet Van Praag grote bekendheid. Aan vele universiteiten heeft hij gastcolleges verzorgd. Naast wetenschappelijke publicaties en de begeleiding van promovendi heeft Van Praag vaak deelgenomen aan de publieke discussie in dag- en weekbladen.

Deel: ' Bernard van Praag universiteitshoogleraar UvA '
Lees ook