Gemeente Oosterhout


Rechtbank verklaart beroepen tegen bouwvergunning ongegrond

Direct na bouwvakantie begint bouwrijp maken Markkanaaleiland

Direct na de bouwvakantie zal een begin gemaakt worden met het bouwrijp maken van het Markkanaaleiland in het Oosterhoutse uitbreidingsgebied Vrachelen.

Dat is het gevolg van het besluit van de president van de Bredase rechtbank inzake het verzoek om schorsing (opschorting) van de verlening van de vergunning door het Oosterhoutse gemeentebestuur voor de bouw van 77 woningen op Markkanaaleiland. Tevens wees hij het verzoek om schorsing van de vrijstelling voor het woon- en bouwrijpmaken af. Deze vrijstelling geldt het gehele Markkanaaleiland (dus ook de centrumvoorzieningen en de particuliere bouwkavels). Beide verzoeken waren ingediend door de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout, de Milieuvereniging Oosterhout en de vereniging Vrienden van de Vrachelse Heide.

De rechtbankpresident wees overigens niet alleen het schorsingsverzoek af, hij verklaarde de tegen de bouwvergunning en vrijstelling ingestelde beroepen ook meteen ongegrond. Dat betekent dat de rechter geen aparte zitting nodig vindt om voldoende kennis over deze kwestie te vergaren. De argumentatie van de rechtbank is niet bekend: die volgt, zoals te doen gebruikelijk, pas bij de schriftelijke uitspraak over een aantal weken.

Het feit dat de rechtbank ook al meteen uitspraak doet in de bodemprocedure, is overigens opmerkelijk. Naar de mening van het Oosterhoutse college kan dat niet anders betekenen dan dat de argumenten van de kant van het gemeentebestuur zeer overtuigend waren.

Wethouder Y. de Boer (Ruimtelijke Ordening) is buitengewoon verheugd over de uitspraak van de rechter. "Wij hebben altijd de overtuiging gehad dat wij bij het besluit om het Markkanaaleiland te bebouwen, belangen goed tegen elkaar hebben afgewogen. In die belangenafweging speelt de voortgang van de woningbouw in Oosterhout een prominente rol. Wij zijn bijzonder blij dat de president van de rechtbank ons in die belangenafweging heeft gevolgd", aldus de wethouder. "Het is bovendien - en dat is misschien nog wel belangrijker - bijzonder goed nieuws voor die mensen die al een woning op het Markkanaaleiland hebben gekocht. Zij hebben toch steeds in spanning gezeten of het bouwplan wel op korte termijn zou doorgaan".

Overigens zijn met de uitspraak niet alle procedures rondom het Markkanaaleiland afgerond. De bouwvergunning voor de centrumvoorzieningen moet nog worden afgegeven, dus hiertegen is beroep nog mogelijk. De bouwvergunning voor de woningen en de centrumvoorzieningen zijn door b. en w. afgegeven, vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan. Ook een dergelijke bestemmingsplanprocedure kent nog mogelijkheden tot beroep bij de provincie en de Raad van State.

Oosterhout, 16 juli 1999

Deel: ' Beroep bouwvergunning Markkanaaleiland Oosterhout ongegrond '
Lees ook