Amsterdam Exchanges

01 Oct 1999 Sun development Holding N.V.
Persbericht 99.109

SUN DEVELOPMENT HOLDING N.V.

Sun development Holding N.V. (voorheen genaamd Satcom Holding N.V.) is bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) in beroep gegaan tegen het besluit van Amsterdam Exchanges tot beëindiging van de notering van het fonds Satcom. Amsterdam Exchanges zal haar besluit niet ten uitvoer leggen dan nadat 6 weken zijn verstreken nadat de STE in dit beroep een besluit heeft genomen. Dit betekent dat de notering van het fonds Satcom in de rubriek 'Fondsen met een noteringsmaatregel' tot dat moment zal worden gecontinueerd.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Zoekwoorden:

Deel: ' Beroep tegen beeindiging AEX-notering fonds Satcom '
Lees ook