STING, BEROEPSVER. VERZORGING

Sting vraagt bewindsvrouwen VWS meer aandacht voor verzorging

Beroepsgroep verzorging witte plek in Zorgnota

Utrecht, dinsdag 18 September - Minister Els Borst en staatssecretaris Margo Vliegenthart wijden in hun Zorgnota mooie woorden aan bijvoorbeeld vraaggestuurde zorg, kwaliteitsverbetering en opleidingsmogelijkheden. De nota houdt zich over concrete maatregelen echter op de vlakte. Dat vindt Sting, de beroepsvereniging van de verzorging. Maatregelen om de kwaliteit van de zorgverlening door helpenden en verzorgenden te verbeteren zijn onvoldoende. De verzorgende beroepsgroep, die 20% uitmaakt van de ongeveer één miljoen mensen die in de zorg werkzaam is, blijft in de zorgnota flink onderbelicht.

VWS predikt een 'boter bij de vis' aanpak bij het wegwerken van wachtlijsten. Concrete resultaten zijn voorwaarde voor het toekennen van extra geld. Sting vraagt VWS deze aanpak ook waar te maken voor de verzorgende beroepsgroep. Werken aan kwaliteitsverbetering binnen de zorg begint bij expliciete aandacht en financiële middelen voor de 200.000 verzorgenden en helpenden in de thuiszorg, kraamzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg. Zij richten zich op de bestaanszorg, de dagelijkse ondersteuning van met name ouderen. Daarmee vervullen zij een belangrijke rol op het snijvlak van wonen, zorg en dienstverlening.

Extra middelen voor helpenden en verzorgenden noodzakelijk Helpenden en verzorgenden zijn onmisbaar bij de vraaggestuurde verzorging die VWS bepleit. Als geen ander zijn zij op de hoogte van de zorgvraag en de wensen en behoeften van de cliënten en bewoners. Om zorg van goede kwaliteit te kunnen bieden en bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget (PGB) tot een belangrijker instrument te maken, is het van belang dat het ministerie van VWS geoormerkte middelen toekent om beroepsinhoudelijke zaken voor helpenden en verzorgenden beter te regelen. Bijvoorbeeld voldoende mogelijkheden voor bij- en nascholing, ruimte en tijd voor werkoverleg en besprekingen en meer zeggenschap over de inrichting van de zorgverlening. Dergelijke maatregelen verhogen niet alleen de kwaliteit van de zorgverlening aan cliënten en bewoners. Zij maken het verzorgende beroep tevens aantrekkelijker. Dat is hard nodig voor zowel het behouden van het zittende personeel als om de instroom van nieuwe medewerkers in de verzorging te stimuleren en de hoge werkdruk tegen te gaan. De voordeur moet open, maar de achterdeur moet dichtblijven.

Sting biedt haar expertise aan
Minister Els Borst kiest in de zorgnota een goede marsroute door te willen investeren in kwaliteitsverbetering, vraaggerichte zorg en meer opleidingsmogelijkheden. Voor helpenden en verzorgenden is de zorgnota echter op geen van deze punten concreet. Het blijft bij mooie woorden. Sting daagt het ministerie van VWS uit om haar woorden in daden om te zetten. Sting biedt daarbij haar ervaring en expertise aan. De beroepsvereniging van helpenden en verzorgenden wil minister Borst, waar en wanneer ze maar wil, graag adviseren en actief bijdragen aan het inkleuren van de 'witte plek' in haar Zorgnota. Tweehonderdduizend helpenden en verzorgenden passen niet in een voetnoot, maar verdienen een apart hoofdstuk.


noot voor de redactie:

voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. drs. B. Albers, directeur van Sting, tel. 030 2919060, of met dhr. G. Jagt, beleidsmedewerker communicatie en voorlichting, tel. 030 2919060.

18 sep 01 15:09

Zoekwoorden:

Deel: ' Beroepsgroep verzorging witte plek in Zorgnota '
Lees ook