Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Beroepsniveauprofielen voor de Goede Doelen Branche

Het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers NGF presenteert tijdens het Nationale Congres Civil Society 2004 in Zeist de eerste twee Beroepsniveauprofielen voor de Goede Doelen Branche. De tekst van de beide beroepsniveauprofielen fondsenwerven zal voor een ieder met ingang van medio juni beschikbaar zijn via de website van het NGF: www.ngf.nu.

De beide beroepsniveauprofielen, bedoeld voor het Hbo- en Universitair niveau, voor mensen die werkzaam zijn in de goede doelen branche, zijn een enorme stap vooruit in de professionalisering van de fondsenwervingbranche. Met de beroepsprofielen is het voor leidinggevenden en medewerkers fondsenwerving mogelijk om inzicht te krijgen in onder andere functieniveau, functie- en taakomschrijvingen, verantwoordelijkheden, salariëringsniveau etc. Ze zijn verder een hulpmiddel bij het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, bij het plannen van de inrichting van een afdeling fondsenwerving, bij het opstellen van personeelsadvertenties en dergelijke.

De Beroepsniveauprofielen Fondsenwerving zijn ontwikkeld aan de hand van het voorbeeld van de Beroepsniveauprofielen Communicatiemanagement van de Beroepsvereniging voor Communicatie (BvC) onder gebruikmaking van het ©Van der Hilst Commpas® 2004 ontwikkeld door Van der Hilst Communicatie te Amersfoort.

Op basis van het nieuwe beroepsniveauprofiel B zullen er vanaf het najaar van 2004 aan de Hogeschool van Utrecht en aan het Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving te Nijmegen de eerste opleidingen fondsenwerving op Hbo-niveau van start gaan. Tevens bereid Van der Hilst Communicatie een opleiding voor ten behoeve van hen die reeds over enkele jaren werkervaring in de branche beschikken. Deze opleiding zal in januari 2005 van start gaan.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Wilt u nadere informatie over de beroepsniveauprofielen en/of over de opleidingen Fondsenwerving, dan kunt u contact opnemen met dr. Johan G. Hahn, voorzitter Commissie Opleidingen NGF, tel. 06 53 45 77 69. E-mail: jhahn@hersenstichting.nl (werk) of johan.hahn@tiscali.nl (privé).

Deel: ' Beroepsniveauprofielen voor de Goede Doelen Branche '
Lees ook