COLO

Beroepsonderwijs aantrekkelijk door samenwerking met bedrijven

Sterkere samenwerking met bedrijfsleven moet beroepsonderwijs aantrekkelijker maken

Zoetermeer, 4 juli 2002

Sterkere samenwerking met het bedrijfsleven moet het beroepsonderwijs versterken en aantrekkelijker maken. De snelle veranderingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vragen om beroepsonderwijs dat een omslag maakt naar een ander systeem dat niet alleen vakkennis, maar ook vermogens van werknemers tot uitgangspunt heeft. Een flexibele en samenhangende nationale standaard gebaseerd op competenties moet onderwijsinstellingen en bedrijven ondersteunen het beroepsonderwijs te versterken en aantrekkelijker te maken. Betere afspraken tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn daarbij een belangrijke voorwaarde.

De aanbevelingen komen uit het eindvoorstel Samen werken aan leren, Naar een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs. Op donderdag 4 juli overhandigt Colo-voorzitter prof. dr. Roel in 't Veld het eindvoorstel aan demissionair minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Loek Hermans.

Het eindvoorstel is een ontwerp dat de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen samen met het ministerie van onderwijs hebben ontwikkeld. Een en ander is gebeurd onder regie van Colo op verzoek van minister Hermans. Alle partijen hebben zich gecommitteerd aan het voorgestelde model en gaan met de afspraken daarover nu aan het werk te gaan.

De nieuwe kwalificatiestructuur moet aan veel eisen voldoen. Zo moet hij herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven, werkbaar zijn voor de onderwijsinstellingen en bovenal beter en aantrekkelijker beroepsonderwijs voor de deelnemers opleveren.

Minister Hermans en de Colo-voorzitter beklemtonen dat er weliswaar nog wel een aantal zaken nader moet worden uitgewerkt, maar dat er sprake is van een 'point of no return'. Daarmee is een beslissende stap voorwaarts gezet naar een nieuwe kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huub Schmitz of Mirjam Buisman bij Colo, telefoon (079) 35 23 000.


04 jul 02 17:00

Deel: ' Beroepsonderwijs aantrekkelijk door samenwerking met bedrijven '
Lees ook