Hogeschool van Amsterdam

Gezamenlijke doorstroomroute voor de economieopleidingen - Beroepsonderwijs in Noord-Holland en Flevoland maakt gezamenlijk verkort traject

(14 juni 2002)

Op 24 juni 2002 vindt de start plaats van het gezamenlijke doorstroomprogramma economie in de regio Noord-Holland en Flevoland. Dit programma wordt binnen een facultatief in te vullen onderdeel van het MBO-examen gegeven en leidt tot een verkorting van de MBO-HBO route tot 7 jaar. De studenten zijn hierdoor beter voorbereid op het onderwijs zoals het op het HBO wordt gegeven.

Het doorstroomprogramma is tot stand gekomen door te luisteren naar de studenten die na het MBO het HBO hebben gevolgd. Zij constateerden dat een aantal onderdelen dubbel moesten worden uitgevoerd, terwijl andere onderdelen meer aandacht behoefden. Zes MBO instellingen en 4 HBO's in Noord-Holland en Flevoland zullen het programma uitvoeren en erkennen. De overige MBO en HBO instellingen in de regio zullen zich op een later moment bij deze afspraak aansluiten.

In Haarlem, Amsterdam en Zaandam hebben de afgelopen jaren pilots van het programma gedraaid. Op basis van deze ervaringen zijn de programma's verbeterd en hebben meerdere instellingen zich aangesloten bij de regionale afspraken.

De doorstroomroute is mogelijk voor studenten van MBO niveau 4 Administrateur naar HEAO Bedrijfseconomie of accountancy en voor MBO studenten Marketing en Communicatie naar de opleidingen HEAO Commerciële economie. Het programma is onderdeel van het examenprogramma MBO en biedt studenten de kans te ervaren hoe het er op een HBO opleiding toegaat voordat ze de definitieve stap maken.

Op 24 juni a.s. zullen de ROC's Regiocollege, Nova, Amsterdam, ASA, Dudok en Flevoland en de Hogeschool van Amsterdam, HES en de vestigingen Haarlem en Diemen van de Hogeschool Inholland de brede samenwerking bekrachtigen met het ondertekenen van een convenant.

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen op 24 juni vanaf 16.00 uur in het auditorium van de Leeuwenburg, Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190, 1097 DZ, Amsterdam. Uitnodiging


---

Contactpersoon voor de pers

Sara Thijssen
tel. 020 - 570 26 08
e-mail: s.thijssen
@mc.hva.nl

Deel: ' Beroepsonderwijs in Noord-Holland en Flevoland maakt gezamenlijk ver.. '
Lees ook