Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Beroepsopvattingen leerkrachten basisonderwijs sporen niet met beleidsnota's

Persbericht 15 (30-nov-99)

De manier waarop Nederlandse leerkrachten in het basisonderwijs tegen hun vak aankijken, wijkt sterk af van de beroepsbeelden in het onderwijsbeleid. Het geven van zorg aan leerlingen neemt in de beroepsopvattingen van leerkrachten een belangrijke plaats in. Zij vinden dat de individuele leerling centraal moet staan in het onderwijs en ze willen deze vooral een veilige en vertrouwde omgeving bieden. De beleidsnota's daarentegen gaan uit van docenten die zich richten op het bereiken van zo hoog mogelijke onderwijsresultaten.

Tot deze conclusie komt Karin Hoogeveen in haar proefschrift Het kunnen allemaal je eigen kinderen zijn. Leerkrachten basisonderwijs over hun beroep. Hoogeveen promoveert op 2 december aan de Universiteit Leiden. Zij stelde ruim 1700 onderwijsgevenden vele vragen over hun vak; met 47 van hen had zij een uitgebreider interview. Wat maakt volgens hen de kern uit van het vak? Welke veranderingen hebben hun opvattingen in de loop der tijd ondergaan? Zijn hierin verschillen te zien tussen mannen en vrouwen? Wordt het lesgeven aan jonge kinderen nog steeds gekoppeld aan het hebben van vrouwelijke eigenschappen? Wat heeft het zelf vader of moeder zijn voor invloed op hun beleving van het beroep? Daarnaast analyseerde Hoogeveen nota's over het onderwijsbeleid van de overheid en vergeleek deze met de antwoorden van de leerkrachten. De beroepsbeelden van de leerkrachten blijken aanzienlijk af te wijken van de beelden en opvattingen die we terugvinden in nota's over het onderwijsbeleid.

De onderwijsgevenden in het basisonderwijs vinden dat zij het in de ogen van het beleid voortdurend 'verkeerd' doen. Door zorg voor de leerlingen buiten de definitie van professionaliteit te plaatsen, zoals beleidsambtenaren nu doen, wordt deze situatie in stand gehouden. 'Het beleid zou meer moeten aansluiten bij de manier waarop leerkrachten zelf tegen hun vak aankijken, en liefde en zorg moeten een duidelijke plaats krijgen in de beroepsopleiding en de beroepspraktijk', vindt Karin Hoogeveen. Dan zouden ook vrouwen met kinderen die ooit als leerkracht gewerkt hebben, maar dat nu niet meer doen, zich meer aangesproken voelen om terug te keren voor de klas. Vrouwelijke leerkrachten - en met name vrouwen met kinderen - zijn namelijk nog meer dan hun (mannelijke) collega's gericht op het geven van zorg.

Meer informatie: Karin Hoogeveen, telefoon 030 272 21 67 (thuis). Op de dag van de promotie (2 december) is mw. Hoogeveen telefonisch niet bereikbaar.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, Internationalisering, Communicatie en Studenten; Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 november 1999, 11:32 uur

Deel: ' Beroepsopvattin basisonderwijs spoort niet met beleidsnota '
Lees ook