BEROEPSZIEKTE OPS BEHEERSBAAR?

Datum: 23 november 1999

UITSTOOT OPLOSMIDDELEN IS MEETBAAR MET MEET- EN ANALYSEAPPARATUUR VAN C-it.

Leusden, 23 november 1999 – Het IT-bedrijf C-it introduceert de Check-it, een meetapparaat waarmee ruimten voortdurend op de aanwezigheid van oplosmiddelen worden gecontroleerd. De Check-it is meer dan een eenvoudige gasmeter die alleen maar globaal de aanwezigheid van oplosmiddelen aangeeft.

Het vijftien bij dertig centimeter grote kastje registreert continu de hoeveelheid en het soort vluchtige organische stoffen (VOS) die zich in de door de Check-it bewaakte ruimte bevinden. Bij indicatie op overschrijding van de door de overheid voorgeschreven norm wordt een nadere analyse uitgevoerd en indien nodig alarm geslagen. Alle gegevens worden langdurig opgeslagen in een centrale computer die zich bevindt in het kantoor van C-it te Zutphen. Hierdoor kan elk aangesloten bedrijf de gezondheid van de werknemers efficiënt bewaken.

Bij steeds meer werknemers van bedrijven die oplosmiddelen gebruiken, treedt heel sluipend het Organisch Psycho Syndroom (OPS) op. OPS kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten zoals geheugenverlies, concentratiestoornissen en zelfs persoonlijkheids-veranderingen. OPS, ook wel schildersziekte genoemd, is een beroepsziekte die zich steeds vaker voordoet en die vooral optreedt bij werknemers in onder meer autospuiterijen, lijmverwerkende bedrijven, de grafische industrie en schildersbedrijven. Hierdoor worden werkgevers in toenemende mate geconfronteerd met forse financiële claims van personeelsleden die aan OPS lijden. Arbodiensten, vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid zijn al geruime tijd op zoek naar mogelijkheden om deze beroepsziekte te voorkomen. De Check-it biedt de mogelijkheid dit probleem meetbaar te maken.

Dankzij de verzamelde meetgegevens kan de Check-it op den duur ook duidelijkheid verschaffen bij eventuele claims. Met deze gegevens kan men bewijzen of de voorgeschreven normen wel of niet zijn overschreden.

‘Tot nu toe was er geen acceptabel standaard om de blootstelling aan oplosmiddelen te toetsen. Met de Check-it bieden wij het antwoord op de problemen met oplosmiddelen’, zegt commercieel manager Marco den Reijer van C-it. ‘Wij hebben product dit ontwikkeld op basis van onze softwarekennis in combinatie met de scheikundige kennis van de ontwikkelaar van het meetinstrument, dr. ir. Albert Bos, hoofd onderzoek & ontwikkeling van C-it. Een incidenteel onderzoek volgens conventionele laboratoriumtechnieken kost al gauw 15.000 gulden. Voor minder dan de helft van dit bedrag levert C-it continu metingen gedurende 365 dagen per jaar en de daaruit voorvloeiende analyses.

De Check-it bestaat uit de combinatie van een meetapparaat dat in een ruimte wordt opgehangen en een serie van computerprogramma’s die voor de communicatie, nadere analyse, administratieve verwerking en opslag zorgdragen. Door zogeheten patroonherkenningstechnieken kunnen nauwkeurige uitspraken worden gedaan over de oplosmiddelen die vrij komen. Tijdens diverse laboratoriumtesten met mengsels van VOS bleek de haalbare nauwkeurigheid 1 p.p.m. te zijn. Ter vergelijking: de M.A.C. waarde (maximaal aanvaardbare concentratie) van de bewuste stoffen lag in het bereik van 50 – 200 p.p.m..

De kritieke processen bij C-it worden bewaakt door het softwareprogramma Unicenter TNG van de wereldwijd opererende softwarefirma Computer Associates International, Inc.. Unicenter TNG is een zeer geavanceerd pakket om zowel een automatiseringsomgeving als niet-IT-apparatuur te bewaken en te beheren.

De Check-it is inmiddels in gebruik bij Autoschadebedrijf Herder te Leusden en EZB B.V. te Zwolle. Voor schadeherstelbedrijven is gekozen omdat deze bedrijven op verzoek van Arbo-diensten en milieu-inspecties regelmatig dure onderzoeken moeten laten verrichten. Eerste doelgroep voor de Check-it zijn dan ook de schadeherstelbedrijven.

Dat C-it op de goede weg is, blijkt uit de nominatie voor de Amerikaanse Computerworld Smithsonian Award. Dit is een hoog aangeschreven wetenschapsprijs voor innovaties op het gebied van IT en milieu.

Over C-it
C-it werd opgericht in 1997 door Arjen de Ronde en Henny Oord. Het bedrijf is gespecialiseerd in beheer op afstand. C-it telt 18 medewerkers. U kunt C-it bereiken op het world wide web via www.c-it.nl .

Alle producten en merknamen waaraan gerefereerd wordt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Organisatie: C-it

adres: Marspoortstraat 2

postcode: 7201 JB

woonplaats: Zutphen

Telefoon: 0575-585250

email: marco.den.reijer@c-it.nl

Deel: ' Beroepsziekte OPS ('schildersziekte') beheersbaar '
Lees ook