Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 26 JUNI 2002

Bert Anciaux nodigt KBWB en UCI uit om erkenning te vragen voor een eigen interne tuchtregeling

Nadat het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne (TAS) het vonnis van KBWB, die handelde in opdracht van de UCI, vernietigt in de zaak Vandenbroucke, dreigt de Internationale Wielerunie de wereldkampioenschappen uit Zolder weg te trekken. De UCI vraagt zich af of ze nog wel dopingcontroles kunnen uitvoeren in de Vlaamse gemeenschap. Uiteraard, want de UCI voldoet aan de erkenningsvoorwaarden om dopingcontroles uit te voeren in Vlaanderen. De uitspraak van BWB-voorzitter Laurent De Backer dat 'als de Vlaamse regering het been stijf houdt, het kan zijn dat de UCI met het WK uitwijkt naar een andere locatie' is enigszins ongelukkig. Enige verduidelijking dringt zich op.

De Vlaamse regelgeving is gebaseerd op het Decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening. Inzake doping, gelinkt aan de bevoegdheden van de sportfederaties, zijn er twee regelgevingen inzake erkenning:

1. De Vlaamse gemeenschap kan de procedure van monsterneming van internationale sportfederaties erkennen en dit is reeds sinds 1993 het geval bij de UCI, bepaald bij ministerieel besluit. Voor het WK in Zolder geldt dit ook.

2. De interne tuchtregeling van een sportvereniging kan erkend worden door de Vlaamse regering. Dit laatste is voor de UCI niet het geval.

Voor dopingcontroles van de UCI is er dus geen probleem. Algemeen zijn de sportfederaties niet happig op een erkenning voor een interne tuchtregeling en laten ze de tuchtregeling en sanctionering liever over aan de Vlaamse gemeenschap. De KBWB heeft in '96 erkenning voor hun interne tuchtregeling aangevraagd. Maar daar is geen gevolg meer aan gegeven door de KBWB zelf. Met andere woorden, indien KBWB of UCI erkend zijn door de Vlaamse regering betreffende de interne tuchtregeling, kunnen ze uiteraard wel tuchtsancties uitspreken, mits de tuchtregeling voldoet aan de normale rechtsregels zoals ook bepaald in het decreet. Vlaams minister van Sport Bert Anciaux nodigt KBWB en UCI dus uit om aan de Vlaamse regering een erkenning te vragen voor een eigen interne tuchtregeling. De KBWB en de UCI zijn zeer goed op de hoogte van de te volgen procedure

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Bert Anciaux nodigt KBWB en UCI uit om erkenning te vragen voor een .. '
Lees ook