Ingezonden persbericht

Vlaams minister Bert Anciaux heeft vanmiddag de Chinese minister van Cultuur Sun ontvangen. Beide ministers benadrukten het belang van samenwerking tussen Vlaanderen en China, een klein en een groot land met veel
mogelijkheden en kwaliteit op cultureel vlak. De
ministers spraken over het belang van cultuur in het leren kennen en apprecio/ooren van volkeren. De Chinese minister sprak over cultuur als een 'voertuig', een drager om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. De 21ste eeuw moet de eeuw zijn van de samenwerking, van het leren begrijpen en van ideeo/oon uit te wisselen. Minister Sun noemde cultuur de voedingsbodem van goede relaties tussen de verschillende volkeren. Minister Anciaux onderstreepte, vanuit het voorzitterschap van de EU, het belang van een goede verstandhouding tussen de EU en China.

Beide ministers spraken ook over culturele
uitwisselingsprojecten tussen China en Vlaanderen. Tot slot nodigde de Chinese minister minister Anciaux uit voor een bezoek aan China.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Bert Anciaux ontvangt Chinese minister van Cultuur Sun '
Lees ook