Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 13 MEI 2002

Bert Anciaux: twaalfjarigen horen niet in de schietstand

Vlaams minister van Jeugd en Sport Bert Anciaux steunt de jeugdraad van Sint-Truiden in haar protest tegen een advertentie van een plaatselijke schietclub. In die advertentie deed de club een oproep naar jongeren vanaf 12 jaar om lid te worden. Net als de Truiense jeugdraad vindt minister Anciaux dit een verkeerd signaal, omdat het jongeren aanmoedigt om met wapens om te gaan.

Bert Anciaux is een principiële tegenstander van particulier wapenbezit. Hij is van mening dat een vuurwapen enkel een subjectief veiligheidsgevoel creëert, maar dat de veiligheid er objectief door afneemt door een verhoogd risico op ongevallen en wanhoopsdaden. Deze stelling wordt bijgetreden door wetenschappelijk onderzoek.

In het kader van de nieuwe Wapenwet, waar minister van Justitie Marc Verwilghen momenteel aan werkt, zal minister Anciaux de bevoegdheid krijgen om een 'statuut voor de sportschutter' uit te werken. Dat statuut zal een kader creëren waarbinnen het voor sportschutters mogelijk blijft om hun sport uit te oefenen. Maar als minister van Jeugd én Sport herhaalt Anciaux naar aanleiding van dit incident dat hij geen statuut wil creëren dat een strengere Wapenwet uitholt. Zeker wat leeftijd betreft zal de norm zeer streng zijn.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: koen.tsijen@vlaanderen.be

Deel: ' Bert Anciaux, twaalfjarigen horen niet in de schietstand '
Lees ook