Rijksuniversiteit Groningen

Bert Creemers nieuwe decaan sociale faculteit

Prof.dr. H.P.M. Creemers wordt per 1 september 2002 decaan van de Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen. Hij volgt prof.dr. J.L. Peschar op voor een periode van vier jaar. Een decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur en als zodanig de spreekbuis van de faculteit. Verder is hij als lid van het College van Decanen verantwoordelijk voor het leerstoelenbeleid van zijn faculteit en voor de hoogleraren die die leerstoelen bekleden. Creemers wordt als decaan tevens portefeuillehouder onderwijs van zijn faculteit.

Bert Creemers (Montfort, 1942) is sinds 1975 hoogleraar onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd in 1979 directeur van het toenmalige RION, het instituut voor onderwijsonderzoek. Ook nadat het RION onderdeel werd van het GION, bleef Creemers directeur van het RION-deel. Hij zal die functie per 1 september neerleggen, maar blijft aan als hoogleraar.

Informatie

Interne en Externe Betrekkingen, telefoon (050)363 54 46

Deel: ' Bert Creemers nieuwe decaan sociale faculteit Groningen '
Lees ook