Gemeente Ede

Bert de Vries voorzitter werkgroep Waarden en Normen Ede

Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oud fractievoorzitter van het CDA, de Bennekommer dr. Bert de Vries, gaat leiding geven aan de discussie over waarden en normen in de gemeente Ede.

De werkgroep Waarden en Normen Ede is ingesteld op initiatief van de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat een breed samengestelde groep Edenaren met ideeën voor gedragsregels komt om de afkalving van algemeen geldende normen en waarden tegen te gaan.

De werkgroep zal bestaan uit 15 tot 20 personen die een brede afspiegeling vormen van de Edese samenleving. Daarnaast komt er een stuurgroep van 6 personen, die ook geleid wordt door de heer De Vries. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de voortgang van het proces.

De heer B. de Vries woont sinds drie jaar in de gemeente Ede en heeft zich bereid verklaard zich als voorzitter van de werkgroep en de stuurgroep ook op lokaal niveau dienstbaar te maken aan de samenleving.

Deel: ' Bert de Vries voorzitter werkgroep Waarden en Normen Ede '
Lees ook