CAMPINA MELKUNIE

https://www.campina.nl

Bert Jansen in hoofddirectie Campina Melkunie

De Raad van Commissarissen van Campina Melkunie is voornemens Bert Jansen te benoemen in de hoofddirectie. In de loop van de zomer zal hij zijn werkzaamheden aanvangen; hij wordt belast met commerciële zaken.
Jansen is nu voorzitter van de Vorstand van Campina AG in Heilbronn, Duitsland. Deze onderneming, waarin Campina Melkunie een meerderheidsbelang heeft, is gespecialiseerd in productie en afzet van yoghurts en desserts in Duitsland.
Jansen werkt sinds 1989 bij Campina Melkunie in diverse commerciële functies. Eerder werkte hij bij Philips en bij Duyvis/Sara Lee.
In de hoofddirectie hebben verder zitting B. Bijvoet (voorzitter), T. Sanders (vice-voorzitter en beoogd opvolger van Bijvoet, die per 1 juni 2000 met pensioen zal gaan),
R. de Jonge (operations) en F. Verveld (financiën).
Bij Campina AG wordt Jansen als voorzitter van de Vorstand opgevolgd door Detlef Holst. Hij is nu als lid van de Vorstand verantwoordelijk voor financiële zaken.

Zaltbommel, 16 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Bert Jansen in hoofddirectie Campina Melkunie '
Lees ook