Lijst Pim Fortuyn


jaargang 1, nummer 5 maart 2003

Bescheiden winst stemt LPF hoopvol

De LPF debuteerde bij de Provinciale Staten Verkiezingen met twee zetels in de Eerste Kamer en zeventien zetels in de Provincie. De bescheiden winst voor de debutant biedt hoop voor de toekomst.

Het bestuur en fractieleden van de Lijst Pim Fortuyn bedanken alle medewerkers voor hun inzet tijdens de campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen. Er is door veel mensen de afgelopen weken hard gewerkt om tot het resultaat van zeventien zetels in de provincie en twee in de Eerste Kamer te komen. We hadden weliswaar op meer zetels gehoopt. Maar het was de eerste keer dat de LPF aan deze verkiezingen meedeed. Daarom geeft dit resultaat vertrouwen. Vooral als men bedenkt dat in de provincies door tientallen vrijwilligers voor de eerste keer voor de Provinciale Staten verkiezingen campagne werd gevoerd. Aangezien de campagne in de provincie zonder plaatselijke afdelingen in de gemeenten plaatsvond en pas recentelijk de afdelingsbesturen in de provincies werden geïnstalleerd, mag deze zetelwinst als een knappe prestatie worden beschouwd. Mede dankzij hen is een gezonde basis voor de toekomst gelegd en kan de partijstructuur van de LPF in de provincie verder worden uitgebouwd. De Tweede Kamer fractie verheugt zich dan ook op de samenwerking met haar collega's in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.

Provinciale Staten Verkiezing

De lijst Pim Fortuyn behaalde in de op dinsdag 11 maart gehouden Provinciale Staten verkiezing 17 zetels in de Provinciale Staten. Dit zou voor de Eerste Kamer verkiezing op 26 mei betekenen dat de Lijst Pim Fortuyn met twee zetels in de Eerste Kamer wordt vertegenwoordigd. In de volgende Provincies behaalde de Lijst Pim Fortuyn een vertegenwoordiging in de Staten: Friesland 1 zetel, Drenthe 1 zetel, Overijssel 1 zetel, Gelderland 1 zetel, Utrecht 1 zetel, Limburg 1 zetel, Zeeland 1 zetel, Flevoland 2 zetels, Noord Brabant 2 zetels, Noord Holland 2 zetels, Zuid Holland 4 zetels. In Groningen werden geen zetels behaald.

De LPF-fractie pakt uit

Het beeld van de afgelopen krokusreces. Tientallen verhuisdozen, zwetende fractieleden en gestresste interne verhuizers lopen af en aan met tafels en stoelen op de begane grond van het gebouw van de Tweede Kamer. De LPF-fractie is aan het verhuizen. Na het verblijf in het imposante Koloniëngebouw vindt de LPF nu haar onderkomen in de kleine knusse oude kamers van het A-gebouw, met uitzicht op het Buitenhof. Iedereen is druk in de weer om de werkvertrekken met behulp van tafels, stoelen en pc's gebruiksklaar te maken. Met name de reeds aanwezige gordijnen kunnen ieders goedkeuring wegdragen: ze zijn LPF-blauw.

De teruggang in zetels van 24 naar 8 is op slag fysiek merkbaar. Desondanks leverde de verhuizing naar de bescheiden vertrekken, die plaatsvond tijdens het krokusreces, weinig problemen op. Het spookbeeld van 'met z'n tweeën op een cel' verdwijnt snel als blijkt dat de nieuwe behuizing als uiterst knus wordt ervaren. Op de gelijkvloerse verdieping loopt men gemakkelijk bij elkaar binnen, wat de interne communicatie sterk bevordert.

Ook fractievoorzitter Mat Herben is bijzonder snel gewend aan de nieuwe situatie. Hij kijkt vanachter het bureau tevreden naar zijn oude vertrouwde meubelsetje, dat ooit in gebruik werd genomen door Bolkestein. Het borstbeeld van Pim heeft, in Mats nieuwe werkkamer, eindelijk zijn definitieve bestemming gekregen. Inmiddels heeft de fractie al 'flink uitgepakt'. Wat de politiek betreft, is dat slechts een kwestie van tijd ..

De nieuwe krant

Nogmaals willen wij iedereen erop wijzen dat er in verband met 6 mei een partijkrant wordt uitgegeven. In deze uitgave hebben alle Provincies een halve pagina waarin aandacht kan worden besteed aan de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen. Verder is er veel ruimte ingeruimd voor ingezonden stukken met betrekking tot de herdenking aan Pim Fortuyn op 6 mei. Ook het programma voor 6 mei zal in de krant worden afgedrukt. Wanneer u bijdrages heeft voor de krant, stuur deze dan voor 15 april naar tol@lijstpimfortuyn.nl

Oprichten Lokale Afdeling

Bent u van plan een lokale afdeling op te richten? Neem dan contact op met het bestuur van uw Provincie. Zij zullen u helpen een Members meet Members avond te organiseren. Kort na deze avond zal dan een vergadering kunnen worden uitgeschreven waarin een bestuur kan worden gekozen.

Deel: ' Bescheiden winst stemt LPF hoopvol '
Lees ook