GCI HOLLAND PR

Beschermde eekhoorns krijgen vrijheid terug bij Center Parcs

PERSBERICHT

BESCHERMDE EEKHOORNS KRIJGEN VRIJHEID TERUG BIJ CENTER PARCS

Horst, 10 september 2001 - Center Parcs zorgt voor huisvesting van in beslag genomen rode eekhoorns, die worden ondergebracht in het park Het Meerdal bij Horst (L). Het gaat uitsluitend om beschermde dieren die, doordat zij illegaal als huisdier zijn gehouden, niet meer in staat zijn zich in de natuur te handhaven. Het initiatief om de dieren, die nu nog worden verzorgd door de Stichting Eekhoornopvang Nederland, een nieuw thuis te geven komt voort uit de samenwerking tussen Center Parcs en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Eerder al werkten Center Parcs en het Ministerie samen om 750 Roodwangschildpadjes op te vangen op het park Het Heijderbos (Gld).

Ondanks strenge regelgeving en controles komt het in Nederland nog regelmatig voor dat mensen dieren houden die niet geschikt zijn als huisdier. Daaronder zijn veel vogels, zoogdieren, amfibieën en andere soorten die te boek staan als beschermd of bedreigd. Aangezien het houden van beschermde dieren illegaal is, kan het Ministerie van LNV de dieren in beslag nemen. Terugplaatsing in de natuurlijke omgeving is daarna echter niet mogelijk, omdat de overlevingskans voor deze dieren nagenoeg nihil is. Ze zijn aangewezen op een levenslange verzorging en bescherming door mensen. Het Ministerie voorziet daarom in de verzorging van in beslag genomen dieren. In dit geval gebeurt dat in samenwerking met de Stichting Eekhoornopvang Nederland.

Stichting Eekhoornopvang Nederland

De Stichting Eekhoornopvang Nederland is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks honderden zieke, gewonde en jonge eekhoorns opvangt en medische hulp geeft. Stap voor stap worden de dieren daarna voorbereid op een terugkeer in de natuur.

Vrij en veilig leven

De terugkeer van de rode eekhoorns in een natuurlijke omgeving wordt nu mogelijk doordat Center Parcs een afgeschermd stuk bos ter beschikking heeft gesteld van 168 m2 op het park Het Meerdal, waar de dieren vrij en veilig kunnen leven. Jean Henkens, bioloog Center Parcs: 'Natuurbehoud en -verbetering zijn onderdeel van ons beleid. Het bieden van onderdak aan beschermde dieren hoort daar vanzelfsprekend bij. Het is verschrikkelijk dat mensen sommige dieren in gevangenschap houden die daar absoluut niet voor geschikt zijn. Terug naar de natuur kunnen ze helaas niet meer. We zijn blij dat wij deze in beslag genomen dieren, na een grondige zorg en voorbereiding van de Stichting Eekhoornopvang Nederland, weer een enigszins normaal leven kunnen geven.'

Woensdag 5 september zijn de eerste rode eekhoorns vrijgelaten in hun nieuwe thuis op Het Meerdal.

Deel: ' Beschermde eekhoorns krijgen vrijheid terug bij Center Parcs '
Lees ook