VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE

Jonge dieren: Blijf er van af!

De lente is het seizoen van veel jonge dieren. Het is ook het seizoen van veel onnodig dierenleed. Dierenleed dat veroorzaakt wordt door natuurliefhebbers!

Door hun uiterlijk en gedrag wekken jonge dieren soms de indruk dat ze zielig en hulpeloos zijn. 'Ach, een diertje zonder moeder', wordt er vaak gedacht als mensen een reekalf, jonge hazen of klaaglijk roepende jonge merels en lijsters vinden. De dieren worden opgepakt en mee naar huis genomen. Ieder jaar worden er in Nederland zo honderden jonge dieren 'gered' door natuurliefhebbers.

En dan begint de ellende pas echt. De jonge dieren zijn vaak geen wees. Hun moeder of de verzorgende vader heeft doelbewust haar/zijn kroos achtergelaten om zelf voedsel te gaan zoeken. Ze komen hun jong(en) een paar keer per dag bezoeken om ze te zogen of te voederen. Als de jonge dieren opgepakt zijn hangt er een mensengeur aan. Als die mensengeur er eenmaal aanzit worden de jongen vaak niet meer geaccepteerd door hun eigen moeder of verzorgende vader. Dit is vooral bij zoogdieren het geval. Terugzetten is dan geen (goede) optie meer.

De 'redders' realiseren zich plotseling dat ze de kennis ontbreekt om de jonge dieren goed op te vangen. Soms weten ze dat het houden/verzorgen van wilde dieren, zonder speciale ontheffing, strafbaar is. Ze zoeken dus in allerijl het telefoonboek en het internet af, op zoek naar een geschikt opvangadres. Op zo een opvangadres zitten vaak al meer jonge dieren die er onterecht gekomen zijn. Erg blij zijn de mensen van het gekozen opvangadres meestal niet. Het 'schijnweesje' zorgt immers weer voor een onnodige aanslag op het beperkte budget.

Jonge dieren zijn het beste af bij hun eigen ouders! Ze leren van hen hoe ze kunnen overleven als ze zelf volwassen zijn. Dieren die door mensen opgevoed zijn vertonen afwijkend gedrag. Ze zijn niet in staat om zichzelf te redden en/of vallen door hun beperkte schuwheid ten prooi aan loslopende honden, katten of het autoverkeer.

Het advies is dus: JONGE DIEREN: BLIJF ER VAN AF! Als u deze lente de jonge dieren wilt helpen, houdt dan uw hond aangelijnd als u uit wandelen gaat en houdt uw kat even binnen als er jonge (slechtvliegende) vogels in de tuin scharrelen.

27 mei 02 16:03

Deel: ' Bescherming van Jonge dieren '
Lees ook