Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede Kamer over Bescherming Vitale Infrastructuur: quickscan naar vitale producten en diensten

20 februari 2003

Sommige sectoren van de infrastructuur zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval of ernstige verstoring ervan grote schade tot gevolg kan hebben. In Nederland heeft het kabinet daarom besloten om de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving te verhogen en te komen tot een samenhangend pakket van maatregelen ter bescherming van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van vitale producten en diensten van overheid en bedrijfsleven.


---

Deze rapportage over de door TNO in nauwe interactie met het bedrijfsleven en de overheid uitgevoerde quickscan geeft aan hoe de Nederlandse Vitale Infrastructuur er uitziet. Tevens wordt een aanzet voor de vervolgstappen gegeven.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat*** © Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Bescherming Vitale Infrastructuur rapportage quickscan TNO '
Lees ook