Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Persbericht (10-01-99)

BESCHIKKING MINISTERIE BRENGT SCHIPPERSINTERNATEN IN GROTE PROBLEMEN

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 22 december 1998 aan de sector schippersinternaten te kennen gegeven dat er vanaf 1 januari gewerkt moet worden met een budget dat ruim tien procent lager is dan in 1998. Concreet betekent het dat het ministerie 5,6 miljoen minder beschikbaar stelt voor de verzorging, de opvoeding en de begeleiding van ruim 1700 kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten, die zijn aangewezen op het wonen in een internaat of leefgroephuis. Bovendien heeft hetzelfde ministerie laten weten niet bereid te zijn om bij te dragen in de kosten die direct samenhangen met de invoering van de Arbeidstijdenwet (ATW). Die kosten bedragen 3,1 miljoen.

Deel: ' Beschikking brengt schippersinternaten in grote problemen '
Lees ook