Rechtbank Leeuwarden

Beslag op goederen die te maken hebben met het faillissement van Westerbaan BV wordt niet opgeheven door de rechter
Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 20-02-2003

Door de ING Bank is beslag gelegd op panden en goederen die die te maken hebben met het faillissement van Westerbaan BV. Een drietal BV's stelt hiervan nadeel te ondervinden en heeft opheffing van het beslag gevraagd bij de rechter. De goederen waar het om gaat, zijn van eigenaar gewisseld in de periode voorafgaand aan het faillissement van Westerbaan BV. De ING Bank is van mening dat zij door deze handelingen wordt belemmerd in de mogelijkheden haar vordering op Westerbaan BV te verhalen. De ING Bank heeft beslag laten leggen omdat zij vreest dat deze goederen anders worden verduisterd.

De bedrijven in kwestie hebben in kort geding gevraagd om opheffing van het beslag, omdat ze de goederen waarop het beslag ligt, nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Het beslag van de ING Bank levert, aldus deze BV's, een onevenredig nadeel op en belemmert de bedrijfsvoering ernstig, terwijl dit gevolg niet in verhouding staat tot de hoogte van de vordering van de ING Bank. Voor verduistering bestaat verder volgens deze bedrijven geen gegronde vrees.

In zijn vonnis van 20 februari 2003 heeft de kort geding rechter de vordering tot opheffing van het beslag, afgewezen. De rechter wijst er in zijn vonnis op, dat een dergelijke vordering alleen kan worden toegewezen als meteen duidelijk is dat de ING Bank niets te vorderen zou hebben of wanneer het beslag overduidelijk een te zwaar middel is. Deze situaties doen zich hier echter niet voor. Van de vordering van de ING Bank kan niet op voorhand worden gezegd dat deze ondeugdelijk is. De goederen waarop beslag is gelegd, zullen verder binnen enkele weken worden geveild, zodat het belang van de BV's bij het verder gebruiken van deze goederen zeer beperkt is. Gelet hierop is het beslag volgens de rechter niet een te zwaar middel. De rechter is verder van mening dat de vrees voor verduistering, gelet op alle omstandigheden, op voorhand ook niet als ongegrond kan worden beschouwd.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF4798

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10820&i=32&ti=3 .

Deel: ' Beslag op goederen die te maken hebben met faillissement Westerbaan '
Lees ook