Gemeente Haarlem

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is verruimd

De overheid wil de mogelijkheden en kansen voor werkzoekenden om zelf in het bestaan te voorzien, vergroten. Een van de initiatieven is het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Per 1 april jl. is de bestaande regeling verruimd.

In het kort komt het Bbz op het volgende neer. De gemeente heeft de mogelijkheid om zowel startende ondernemers als gevestigde zelfstandigen financieel te helpen. Dit kan in de vorm van een maandelijkse ondersteuning voor het levensonderhoud en/of de verstrekking van een bedrijfskrediet. Om in aanmerking te komen voor het Bbz moet de startende ondernemer werkloos zijn of binnenkort werkloos worden. De inkomsten uit de onderneming worden jaarlijks met de Bbz verrekend.

Een verruiming

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is op een aantal punten verruimd. Zo kan iemand na de start van de eigen onderneming voortaan tot maximaal drie jaar bijstand ontvangen. Om medische of sociale redenen kan dit verlengd worden. Voor 1 april kon men maximaal anderhalf jaar bijstand ontvangen. Het startkrediet dat men kan aanvragen is verhoogd van 43.000 gulden tot maximaal 60.000 gulden. Deze rentedragende lening moet uiterlijk in tien jaar worden afgelost. Voor mensen met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt een voorbereidingsperiode ingevoerd. Maximaal twaalf maanden krijgt men vrijstelling van een aantal arbeidsvoorwaarden zoals de sollicitatieplicht en inschrijving bij het Arbeidsbureau. Daarnaast moet men zich, onder begeleiding, voorbereiden op het ondernemerschap. Voor de kosten van een noodzakelijke cursus of opleiding is een bijdrage in de kosten mogelijk. Ook voor de begeleiding na de start van de onderneming kan men begeleiding krijgen. Startpunt, een organisatie die (vooral startende) ondernemers adviseert en begeleidt, verzorgt in ieder geval het komende half jaar de begeleiding van startende ondernemers die gebruik maken van de Bbz.

6 april 2000

Deel: ' Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Haarlem verruimd '
Lees ook