Ingezonden persbericht


PvdA-statenfractie Groningen: besluit Kabinet over Zuiderzeelijn belangrijke stap voorwaarts

De PvdA-statenfractie Groningen is zeer tevreden met het besluit van het Kabinet om de zogeheten prijsvraagovereenkomst voor de aanleg van de Zuiderzeelijn tussen Groningen en de Randstad te ondertekenen. Het is een belangrijke stap voorwaarts en brengt de aanleg van de snelle treinverbinding dichterbij.

De PvdA-statenfractie wil dat nu snel wordt begonnen aan de volgende fase van het project: de informatiecampagne en inspraak van de bevolking, de vaststelling van het programma van eisen en het uitschrijven van de prijsvraag op basis waarvan marktpartijen plannen kunnen gaan ontwerpen.

De PvdA-statenfractie is temeer tevreden omdat in de afgelopen maanden het draagvlak voor de aanleg van de snelle treinverbinding is verbreed en versterkt. Het project dient niet langer een exclusief Noordelijk belang, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van de Noordas bij Amsterdam. Het perspectief op de aanleg van de Zuiderzeelijn is daarmee sterk verbeterd. De stuurgroep Zuiderzeelijn heeft onder leiding van Hans Alders een huzarenstukje geleverd, vindt de statenfractie van de PvdA in Groningen.

De PvdA-statenfractie Groningen is voorstander van de snelste variant van de Zuiderzeelijn: de magneetzweefbaan, omdat deze de meeste werkgelegenheid en economische activiteit voor het Noorden oplevert.

--------------------

Nadere informatie:

William Moorlag, voorzitter statenfractie PvdA Groningen

Tel. 0595 442686 (T), 06 51218417 (M)


Deel: ' Besluit Kabinet over Zuiderzeelijn belangrijke stap voorwaarts '
Lees ook